De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Liefdeswetten
Leidse Liefdescursus

Wet 6: Een Man Mag Niet Huilen

Leiden, maandag 30 januari 2006

Lieve Liefdescursisten,

Tranen zijn een teken van gevoeligheid, eenvoudig gezegd, en daarin bestaan gradaties. Die komen tot uiting in de wijze waarop iemand weent, de duur ervan en de geluidseffecten die daarmee samengaan. Wie niet kan huilen, zelfs niet beschikt over een ingehouden snik, geldt als ongevoelig. Zo is de regel. Maar voor wie geldt die?

tussen

Een eenvoudige vraag, die om een complex antwoord vraagt. Een baby mag luidkeels brullen, want het is een baby. Een meisje mag gierend hikken van het huilen, omdat zij meisje is. Een femme d'amour als moi heeft genoeg een enkele traan die over haar wang glijdt - dit indien de amant aanwezig is en tot extra aandacht moet worden aangezet. Een wolf huilt naar de maan, een muis piept naar de kaas, maar wat mag de man?

tussen

Tegenwoordig staat de man onder zware sociale druk. Hij moet gevoelig zijn en toch stoer. Hij moet de was zelfstandig kunnen doen en auto kunnen rijden. Hij moet een baan hebben, er aantrekkelijk uitzien, over alles mee kunnen praten, een geweldige minnaar zijn en een goede kok. De man is de nieuwe vrouw.

Maar de man kan het allemaal niet zo goed aan. Hij is heus van goede wil, maar raakt vaak de weg kwijt in al die verwachtingen. Als hij gevoelig moet zijn, mag hij dan ook huilen? En zo ja, hoe moet dat dan?

tussen

Allereerst: nooit onverwacht. Vervolgens en uiteindelijk: met mate. Dat komt weer door de vrouw. Zij is nog niet zo aan gewend aan de huilende man.

tussen

Op uw eerste afspraakje dient u niet te huilen. Vermijd gevoelige onderwerpen die daar aanleiding toe kunnen geven. De eerste romantische afspraak is immers een visitekaartje van het beste en mooiste dat u te bieden heeft. Zit u als man dan al te wenen, dan voorziet de vrouw een tranenbad waarin zij zal verdrinken. De tweede afspraak is er evenmin geschikt voor. Wel kunt u enige ontroering laten blijken als u diepgaand in gesprek raakt. Ontroering uit zich door een stokkende ademhaling waardoor u moet zwijgen en door vochtige ogen. Hou een zakdoek bij de hand om te kunnen deppen. Dames-Cursisten: u reikt nooit een zakdoek aan ingeval van ontroering, tenzij u de man als kind ziet en hem wilt adopteren. Laat de ontroering komen en gaan, en mocht de man de neus snuiten in zijn trui, dan weet u weer iets over zijn karakter.
Heeft u het gered tot een derde afspraak, dan is er een verdieping mogelijk. Tranen, mits met mate, hebben dan zelfs een gunstige uitwerking.

tussen

Dat zit zo.

tussen

Huilen betekent intimiteit praktiseren. Het is lichamelijk en emotioneel afwijkend van het gangbare. Uw kwetsbaarheid vraagt van de ander extra aandacht. Even huilen kan geen kwaad in de prille romantische omgang, heren. Daarna verontschuldigt u zich, maakt enkele opmerkingen over de kracht van emoties en dan hervat u het gesprek.

Nooit mag u in dit beginnend stadium van de liefde langdurig huilen. U eist dan de vrouw helemaal op. Zij kent u pas en heeft dus geen idee of u ooit nog op zult houden met huilen en zo nee, wanneer dat duidelijk wordt. Uren? Dagen? Ze weet het niet.

Een man moet huilen, vat ik samen, wanneer hij een mens wil zijn. Maar hij hoort te weten wanneer, en dient te begrijpen dat kort huilen voor een man beter is dan lang.

tussen

Nadat u vorige week de strategie van de argeloze aanraking heeft geoefend, is het tijd om even pas op de plaats te maken. Dat huiswerk was voor velen een moeilijke opgave, en daarom verleng ik het met een week. De sleutel tot de argeloze aanraking is gelegen in tijdsduur en plaats van de aanraking. Kort aanraken en contact met de huid vermijden kan veel klappen schelen. Oefent u deze week, en blijft u oefenen. Juist als het moeilijk is, heeft u iets te leren.

tussen

Overigens, Liefdescursisten, kijkt u regelmatig op de kalender? Valentijnsdag nadert en daar behoort u iets mee te doen. Denkt u eens na, wie u nooit een kaart zou durven sturen. Aanstaande maandag kom ik terug op deze opdracht.

tussen

Volgende week leg ik u een nieuwe Liefdeswet uit. Dan behandel ik de wet die bij velen van u tot hardnekkige opvattingen heeft geleid en die luidt: Ware Liefde Komt Vanzelf. Mijn trouwe Cursisten weten nu al hoe ik hier tegenover sta, maar aan alle anderen leg ik de finesses graag uit, en wat die zijn, hoort u op maandag 6 februari van

Uw liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Leidse Liefdescursus