De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Liefdeswetten
Leidse Liefdescursus

Wet 21: Liefde Duurt Eeuwig

Leiden, maandag 14 mei 2006

Lieve Liefdescursisten,

Liefde is mooi, liefde is prachtig, het is de essentie van moi's bestaan, die een femme d'amour is, in alle opzichten, en juist daarom is het noodzakelijk oog te houden voor de prozaïsche facetten van het leven. Dit tweevoud keert terug in de vragen die ik van u, Liefdeskneuzen, vaak ontvang. Enkele voorbeelden?

tussen

Indien een prille romance zich ontwikkelt, vraagt u mij of dit de nu liefde van uw leven is en of het deze keer voor altijd zal duren. Voor altijd betekent dan de tijdsduur van uw eigen leven, niet de eeuwigheid die logischerwijs meer in aanmerking komt voor het 'voor altijd'. Enfin.

Bent u recent in de steek gelaten door een harteloos en/of onbetrouwbaar varken, dan smeekt u mij te zeggen dat het varken wel weer terug zal komen. Want een varken kan het niet helpen dat het varken is, en bovendien heeft het een slechte jeugd gehad.

Verlangt u terug naar een amant uit het verleden, dan verlangt u dat ik zeg dat die liefde ongetwijfeld voortduurt. U heeft liever niet, dat ik informeer naar de reden dat de betreffende amant tot uw verleden behoort.

De moraal van het verhaal is steeds dezelfde: liefde moet eeuwig duren, indien het u uitkomt.

tussen

Ja, dan is het fijn. En anders?

tussen

U kunt voor altijd, en dat is dus zeker de komende twintig, vijfentwintig jaar, laat ik zeggen een kwarteeuw, van iemand houden die niet van u houdt. Of niet op dezelfde manier, wat even ellendig is. En dan duurt de liefde-voor-altijd verschrikkelijk lang.

Nu u hier wat dieper over nadenkt, zou u natuurlijk wensen dat liefde niet altijd duurt.

Of toch weer wel?

tussen

Nu, ik zal het maar zeggen. Zelf komt u er toch niet uit.

tussen

Er zijn liefdes, die komen en gaan zoals eb en vloed. Natuurlijk. Even oprecht in hun begin, groei en aanwezigheid als in hun afname, terugstromen en verdwijnen.

Er zijn ook liefdes, die blijven. Die wortelen zich als een boom diep in uw hart. Rukt u de wortels eruit, dan doodt u uw hart. Dit is de liefde voor altijd.

U kunt niet kiezen. Zo gaat dat. U wordt aangeraakt door liefde, en dan is het aan u de situatie onder ogen te zien.

tussen

Daarmee bent u natuurlijk geen hulpeloos wezen. Is een liefde niet wederzijds, of is de geliefde weg (door dood of domheid), dan moet u leren leven met die liefde.

Dat kan.

Voor u betekent deze liefde uw allerpersoonlijkst vermogen om lief te hebben. Niet meer, niet minder. Zie af van dwingelandij op wederkerigheid, dat maakt alleen extra ongelukkig.

tussen

Dus ja en nee, als het over de spirtuele liefdeswet van deze week gaat, liefde duurt voor altijd en soms niet. Wie durft lief te hebben, heeft hiermee rekening te houden.

Maar daarmee bent u niet aan Vrouwe Fortuna overgeleverd, mes enfants! U heeft immers mij nog, uw eigen Liefdesdocente, die u al zo lang laat leunen tegen haar brede dameschouder.

tussen

Met deze bemoedigende gedachte eindigt de reeks Liefdeslessen van dit seizoen. Naslaan kunt u alle wijsheid in het Liefdesarchief, de vorige jaargangen vindt u door wat door te klikken aan de linkerbovenzijde van deze liefdesles.

Voor noodgevallen ben ik per mail bereikbaar, dat weet u. Indien ik er ben, tenminste. Deze zomer zal ik zwerven, staren naar sterrenhemels en in mannenogen, en ik het najaar ben ik er weer, sterker en wijzer dan ooit.

Gedraag u deze zomer vrijmoedig, wild en liefdevol. Doe alles wat ik ook zou doen. Zorg dat u de trots verdient van moi,

Uw liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Leidse Liefdescursus