De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Liefdeswetten
Leidse Liefdescursus

Wet 13: Liefde Maakt Blind

Leiden, maandag 20 maart 2006

Lieve Liefdescursisten,

Uw lieve moeder zei het zo vaak: "Liefde maakt blind". Daarna wees ze u op uw romantische fouten. Dat u dit niet gezien had. Dat het toch duidelijk was geweest vanaf de eerste dag. Dat iedereen toch gebrek X kon zien, maar u niet, o nee, want u was verliefd en dus stekeblind. Zo redeneren lieve moeders.

tussen

Goed bedoeld, dat zeker. Maar liefde maakt niet blind. Dan zouden er veel meer blinden zijn, en die zijn er niet. Liefdeloosheid maakt overigens ook niet blind, was dat maar waar! Dan herkende men degenen met een koud hart meteen.

tussen

De gedachte van deze liefdeswet gaat terug op de allereerste verliefdheid, die waarvan u zeker wist dat zij voor altijd en daarna. zou duren. U bent immers voor elkaar gemaakt. Dat is een argeloosheid waardoor u niet meer nadenkt over wat-als.

(Wat-als die ander minder van mij houdt, wat-als ik een leuker iemand tegen kom, wat-als de geliefde eerder doodgaat dan ik of wat-als ik eerder doodga, ja, wat dan?)

Die argeloosheid hoort bij de eerste liefde.

Mensen noemen dat 'blind', blind voor de eventuele, mogelijke, denkbare gevolgen. In die zin is blind zijn van liefde iets heel moois. Het is de overgave van het hart.

En daarna?

Bij de tweede liefde heeft u geleerd dat liefde voorbij kan gaan. De argeloosheid die blindheid genoemd werd, is verdwenen. Die blijft weg, ook bij de volgende liefde. Liefde maakt niet meer blind. Wat dan wel?

tussen

Eenvoudig. Liefde zorgt dat u scherper ziet dan ooit.

tussen

U neemt elk detail en iedere bijzonderheid waar aan de Geliefde. Sokken, schoenen, knieën en handen, de oogopslag. U hoort elke hapering in iedere zin, u ziet hoe de Geliefde zich gedraagt tegen oude dames en kleine hondjes, en of u wil of niet, u onthoudt alles.

Ook de brieven die zomaar op tafel lagen en waarvan u de herkomst niet begreep. Of de uitspraken die gedaan werden over voormalige Geliefden. En zeker het moment waarop de liefdesbelofte werd gedaan, zo heerlijk snel.

tussen

U neemt het allemaal waar, u onthoudt het allemaal en langzaam, heel langzaam, begrijpt u wat u ziet.

tussen

Uiteindelijk ziet u de Geliefde, in diens ware gedaante. De liefde kan slechts twee kanten op: zij groeit of kwijnt.

tussen

Ingeval u het ongeluk had te gaan houden van Geliefde die u na verloop van tijd ziet als een onbetrouwbaar varken, kwijnt de liefde. Dat is maar beter ook. Varkens en mensen gaan slecht samen, al denken varkens van wel.

Heeft u evenwel een Ware Geliefde, dan groeit de liefde. Dat gaat niet vanzelf, zeg ik streng. Rozen groeien dankzij Pokon, liefde groeit dankzij aandacht.

Oprechte aandacht, voeg ik er meteen bij. Velen denken dat aandacht een valuta is waarmee liefde te kopen valt. Iemand aandacht geven, intensief en aanhoudend, geeft het recht op retour-aandacht en eigenlijk ook op liefde, denken zij. Vooral de dames-Liefdescursisten munten uit in deze manipulerende transactie. Zij luisteren eindeloos naar een man die zich daardoor helemaal leegpraat. Dag juffrouw, denkt de man dan, nu heb ik niets meer te zeggen. Man boos, juffrouw boos. Nee, aandacht geven als transactie is een slecht idee. Dit terzijde.

tussen

Hoewel, terzijde? Het huiswerk van dit Cursusjaar richt zich erop u aandacht te leren schenken aan wildvreemden, dit opdat u uw kansen vergroot een Geliefde te vinden. Het is gebleken dat sommige Liefdescursisten wat al te hartelijk zijn. Deze week kunnen zij aan het huiswerk veel steun ontlenen.

tussen

Gevoelsmatig is moi al met de volgende Liefdesles begonnen, maar praktisch gezien wacht ik met de totale bespreking van de nieuwe Liefdeswet tot volgende week. Dan ga ik in op de kosmisch-romantische betekenis van de Liefdeswet die zegt: Het Een Leidt tot het Ander.

Is dat zo? Is elk liefdespad een hellend vlak? Of zijn er zijwegen in het romantisch labyrint? De antwoorden krijgt u op maandag 26 april van moi,

Uw liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Leidse Liefdescursus