De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Verleiden
Liefdescursus

Les 7: Omgaan met Valentijnsdag

Leiden, maandag 11 februari 2008

Lieve Liefdescursisten,

Om meteen de kernvraag te beantwoorden: ja, moi weet dat het deze week Valentijnsdag is. In het verleden heb ik u herhaaldelijk praktisch-romantische adviezen gegeven dus de basis beheerst u. Niet?

tussen

Alors. Alleen een ansicht. Geen beertjes, geen voorbedrukte liefdesteksten, geen rode knalgevallen. Frankeren. Een subtiele boodschap op de kaart noteren, niets over politiek, lichaamsgewicht of fysieke verlangens. Onderteken met uw initialen. Handgeschreven en op tijd gepost. C'est tout.

Meer hoeft u werkelijk niet te doen. Doe dat dus ook niet. U gaat niet opbellen, ook niet om zogenaamd iets "anders" te vragen, want u wilt toch alleen maar weten of uw ansicht aangekomen is, wat de eerste indrukken zijn en dan meteen ook graag de prognose voor de komende maanden.

Soms vraag ik me af, wanneer de romantiek uit Nederland is verdwenen.

tussen

Deze week verlaat ik de handleiding van de verleiding, om u begeleiding te bieden bij Valentijnsdag. Volgende week ga ik daarmee verder. In de tussentijd kan het bepaald geen kwaad als u de vorige lessen herleest; u vindt ze in het Liefdesarchief.

tussen

Goed, donderdag is het Valentijnsdag. En daarna? Vrijdag. Dan kan de kaart nog komen, maar een te late ansicht vertelt u dat de afzender ofwel op het allerlaatste moment nog aan u dacht ofwel te dom danwel te bang was om de kaart tijdig te posten. Voor zaterdag geldt hetzelfde, alleen is dan alles nog erger.

Wat ook heel erg is, en dit is wel de meest gevreesde situatie, is onder ogen moeten zien dat u wel een Valentijnskaart stuurde aan X, maar dat X u geen Valentijnskaart stuurde, en dat u het helaas niet kunt vermijden om X te zien. Wat te doen?

Andersom is minder erg. U ontving een liefdesbericht van iemand die, nou ja, ook iemand is. Dan doet u net, of die kaart niet ontvangen is. Uit mededogen. Wel bewaren, want u weet maar nooit hoe het van pas kan komen. Ik zeg dit in het volledige bewustzijn van de slechtheid ervan. Mes enfants... de liefde kan zo wreed zijn. Meer hoef ik niet uit te leggen.

Maar nu dat hele erge. U stuurt iets, zonder te ontvangen. U vreest opeens het lage karakter van de ander in wie u zich, zo blijkt wel, mateloos heeft vergist. Staat straks het hele kantoor te lachen? Zal de school u uitjoelen? Is dan alles verloren?

Neen.

tussen

Wanneer u verwacht belachelijk te worden gemaakt, moet u zich realiseren dat er geen sprake kan zijn van enige genegenheid voor u. Let wel, ik heb het hier over een stellige verwachting. Niet over wat bangig zijn voor de reactie of enkele nachtelijke paniekaanvalletjes. Neen, 't gaat me hier om de gegronde vrees voor de gevolgen.

Daar moet u op voorbereid zijn. Stel u de ergste situatie voor die u zich kunt indenken, en zie uzelf dan antwoord geven. Speel dat filmpje enkele keren voor uw innerlijk oog af, met af en toe een variatie: u stottert, u bloost, u struikelt, maar u geeft toch dat snedige antwoord, elke keer weer.

In de allerergste gevallen zegt u: "Gunst, dat was natuurlijk een grapje, want wie stuurt jou nu een Valentijnskaart?" Daarna moet u wel als compensatie heel veel geld storten op de girorekening van een goed doelen, want anders komt u in de hel.

tussen

Bon. Met deze praktisch-filosofische adviezen moet het u lukken deze week heelhuids door te komen. Volgende week wederom een les uit het handboek van de verleiding, waarin ik u leer hoe u meer aandacht kunt trekken en toch relatief veilig kunt blijven. Dat verneemt u op maandag 18 februari van

 

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan