De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Verleiden
Liefdescursus

Les 19: Verleiden en De Losse Contacten

Leiden, maandag 5 mei 2008

Lieve Liefdescursisten,

Bij nader inzien, mailde u mij, was de tijd van de losse contacten voor u toch aangenamer en opwindender dan die van een vaste relatie. Na mijn liefdesles van vorige week, wilt u weer de wei in. Maar waar moet u beginnen als u een geschikte Geliefde wilt?

tussen

Deze vraag is van alle tijden. In elke jaargang van de Liefdescursus heb ik hier aandacht aan besteed, zodat u alleen maar even door het Liefdesarchief hoeft te bladeren om de antwoorden te vinden. Inderdaad, domme Cursisten kunnen het moeiteloos vinden: linksboven.

Dit jaar leg ik u de principes van het verleiden uit, dus ontvangt u een aanvullend en uitbreidend antwoord. Maar eerst een waarschuwing.

Losse contacten verleiden geeft moeilijkheden. Dat komt doordat het ene niet samengaat met het andere. U verleidt iemand tot iets, en dat iets veroorzaakt een band. Wilt u geen band? Zoek dan een los contact. U begrijpt nu, dat het hier al die tijd om meer is gegaan dan het platte horizontale. De voorlichting op dat terrein begint bij uw huisarts.

tussen

Nu dat gezegd en begrepen is, moet ik de titel van deze Liefdesles nuanceren. Het gaat eigenlijk niet om de losse contacten, maar om de meervoudige romantische relaties. Jawel, tegelijkertijd. Dat kan. U houdt toch van kaas en van jam? Nou dan.

tussen

Er zijn wel enkele mijnen in dit romantische liefdesveld. Jaloezie moet hanteerbaar blijven, onderlinge afspraken dienen zowat heilig te zijn en eerlijkheid staat voorop. Lijkt het u nog steeds ideaal, meerdere Geliefdes?

tussen

Zo ja, dan bent u een van de pioniers in de nieuwe liefdesmoraal. Het kan, het mag maar als u de eerste bent die op het idee komt, moet u het de Aanstaande Geliefde goed uit kunnen leggen. Dat is de verleiding. Ik zeg u op voorhand: een meervoudige liefdesrelatie lukt niet met iemand die zeer verliefd is, met iemand die minderjarig is of met iemand die aan bezitsdrang lijdt.

Zoek een Geliefde met verlangen naar vrijheid. Zeg: "Je zult altijd kunnen blijven kiezen."

Zoek een Geliefde die avontuurlijk is. Zeg: "Nooit zullen we elkaar helemaal kennen."

Zoek een Geliefde die bindingsangst heeft. Zeg: "Mensen zijn geen bezit van elkaar."

U ziet het principe? De nadelen van de monogamie worden hier opeens de voordelen, indien er een Geliefde is die de nadelen heeft ondervonden.

Ik geef hier allereenvoudigst voorbeeld, dat begrijpt u wel Liefdescursisten. Bereid u zich voor op urenlange gesprekken.

 

tussen

Volgende week zal ik het uiterste van u vergen. Dan zal ik bespreken hoe u iemand kunt verleiden te blijven, iemand die toch wil weggaan. Is zoiets mogelijk? Dat verneemt u volgende week maandag, op 12 mei van moi,

 

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan