De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Verleiden
Liefdescursus

Les 15: Die Ene Terug... (deel 1)

Leiden, maandag 7 april 2008

Lieve Liefdescursisten,

U wilt dat die ene terugkeert, voor altijd, want het kan toch niet voorbij zijn, u voelde zo veel, zo diep, zo hevig, en de Voormalige Geliefde ook, het was voorbestemming, u bent tweelingzielen, u moet en zal de ander terugkrijgen. Maar hoe?

tussen

Een Voormalige Geliefde is een paradox. Niemand staat u nader, niemand staat verder van u af. De afstand versterkt uw verlangen, en uw verlangen verkleint de afstand. Geen wonder dat velen bijkans krankzinnig worden van deze situatie. Het een veroorzaakt het ander, terwijl het ander het een opheft. Logica schiet tekort, het hart is aan zichzelf overgeleverd.

tussen

Toch is er een uitweg.

tussen

Indien u van plan bent de Voormalige Geliefde te verleiden om bij u terug te komen, moet u een plan hebben. Dat zal ik u voorzeggen.

Allereerst: bedenk wat het beste was tussen de Voormalige Geliefde en u. Kijk terug op het verleden, ga na wanneer u-beiden werkelijk gelukkig waren. Maak een lijstje van deze omstandigheden en beschrijf voor uzelf zo uitvoerig mogelijk de elementen die het geluk tot stand brachten. Ja, 't is weer schrijfwerk. Dat is nodig, zodat u in een emotionele fase nog houvast heeft. Romantiek, inclusief liefdesverdriet, leidt tot geheugenverlies. Zorg dus voor een extern geheugen, in woorden.

Komt u erachter dat er geen gelukkig tijd was, dan is er weinig tot geen hoop voor hereniging.

Vervolgens: bedenk in welke opzichten u heeft bijgeleerd over de Voormalige Geliefde, over uzelf en het leven sinds de breuk. Ook opschrijven. Dit lijstje vormt de schakel tussen verleden en toekomst. Bent u niets veranderd, dan heeft u de Voormalige Geliefde niets extra's te bieden. Heeft u nieuwe inzichten, dan bent u de helft van het aanstaande geluk.

Zo mogelijk doet u hetzelfde voor de Voormalige Geliefde. Is er geen enkel contact meer, dan zoekt u in uw herinneringen de romantische klachten op die de Voormalige Geliefde uitte. Klachten zijn wensen, en wensen wijzen op verlangens. Daar zit de beste kans op verandering.

tussen

Dit was de voorbereiding. Nu gaat u aan de slag.

tussen

U moet in contact komen of blijven met de Voormalige Geliefde, op een niet-bedreigende manier. Ga hierbij uit van de visie van de Voormalige Geliefde, hoe benepen u die ook vindt. Hou u een aantal weken aan de regels van de Voormalige Geliefde. Geen ruzie maken, wat de ander ook zegt of insinueert. Uw gedrag moet laten zien dat u een aangename aanwezigheid bent. Op den duur treedt dan enige ontspanning in. De breuk uit het verleden vervaagt, de goede herinneringen mogen er weer zijn.

Dat is uw kans.

Voelt u dat de sfeer ontspannen is, dan vertelt u de Voormalige Geliefde, gedoseerd in een aantal gesprekken, op welke manieren u heeft bijgeleerd. Vermijd in alle gevallen de uitdrukking "ik ben veranderd", omdat zulks leugenachtig klinkt. U moet zeggen en in uw gedrag demonstreren dat u bijgeleerd heeft: uw goede kanten zijn beter, uw slechte kanten ook, en de Voormalige Geliefde had vaker gelijk dan u toen kon toegeven.

tussen

Volgt u dit plan, dan kunt u een toenadering tot stand brengen tussen uw Voormalige Geliefde en uzelf. Toch kan het stroef gaan, zeker in het begin. Wat doet u wanneer de Voormalige Geliefde alles wat u zegt niet gelooft? Als u met argwaan bekeken wordt? Dan schakelt u over op een romantische strategie. Uw laatste hoop. Wat dit inhoudt en hoe riskant het is, hoort u volgende week maandag, op 14 april van moi,

 

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan