De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Liefdesverdriet

Malen, Malen, altijd maar Malen...

Leiden, maandag 29 maart 2004

Lieve Liefdescursisten,

Alsof u des nachts niets beters te doen heeft, geeft u zich over aan slaapstoornissen. U kunt niet inslapen, nauwelijks doorslapen en als u uiteindelijk toch in slaap gevallen bent, dan wordt u te vroeg wakker. De oorzaak is eenvoudig aan te wijzen: u maalt. Het hoofd blijft denken, terwijl het lichaam zo heel graag zou slapen. Wat-als, stel-dat, hoe-zou-het-zijn-indien, doet het hoofd voortdurend. Allemaal zinloze vragen over de verloren Geliefde, waarop u beslist het goede antwoord wilt weten. Waarom, begrijpt u niet. Hoe zou u dat ook kunnen, aangezien u door al dat slaaptekort steeds dommer wordt?

 

bloem

Nee, dat kunt u ook al niet meer bedenken.

bloem

In tegenstelling tot de brave burgerij is uw Liefdesdocente een groot voorstandster van het slikken van slaapmiddelen. Hopla! Naar binnen die kleine helpertjes! Daar zijn ze voor uitgevonden. U moet slapen. Maar u kunt het niet alleen. Dus neemt u een pilletje.

bloem

De vragenfabriek in uw hoofd draait momenteel op volle kracht. Elk moment spuwt die nieuwe vragen in uw hersens. Onder invloed van de pilletjes, hoort u het geraas van de vragenfabriek niet meer. Eindelijk rust.

bloem

Gebruik die goed.

bloem

Neem een week om bij te slapen. De eerste nacht slaapt u als een blok, de tweede komen even nieuwe vragen op over verslaving en kan-het-wel-goed-zijn? Gewoon doorslikken, Liefdescursisten, als u zo snel verslaafd was, kreeg u de eerste pilletjes wel met flinke korting. Slaap nog een paar nachten kunstmatig en doe dat vervolgens elke andere nacht, dan om de twee nachten en zo verder, tot het doosje op is. En dan?

Dan heeft u inmiddels iets om handen, waardoor u nauwelijks nog zult malen.

bloem

Wat zal dat wezen?

bloem

Er is iets, waardoor u uw liefdesverdriet kunt vergeten, en wel voor langere tijd dan u op dit moment voor mogelijk houdt. U haalt dat niet bij de huisarts of op louche adressen, maar uit uzelf. Het is heel eenvoudig. Wat u nodig heeft, is een obsessie.

bloem

De beste obsessie is verhuizen. Verklaar uzelf tot de enige verantwoordelijke, schakel alleen betaalde hulp in en neem iedere beslissing weloverwogen. Denk eens na hoe prettig dat eigenlijk is, verhuizen. Een nieuw begin, en als de Geliefde van weleer terugkeert, heeft u een mooi huis klaar om welkom in te zeggen. Hoe dan ook zal het goed uitpakken. Heeft u al op huizen-sites gekeken? Doe dat vandaag nog. Maak ook een eerste aanzet tot het verhuisplan. Met begroting. Daar komt nogal het een en ander bij kijken, merkt u. Geld is daarvan niet het minste. Zijn er manieren waarop u meer geld kunt verdienen? Is lenen verstandig? En waar, of van wie?

In eerste instantie heeft u geen zin in verhuizen. Kom kom, even doorzetten. Overweeg het serieus, dat is het minste dat u kunt doen. Gaandeweg ontdekt u de verborgen fascinaties die verhuizen voor u heeft.

bloem

Uiteraard zijn er ook andere obsessies mogelijk. U kiest iets uit dat u volledig in beslag neemt. Ver weg gaan kan, net wat u zinvol acht. Een weeshuis bouwen in een ontwikkelingsland doet het meestal goed, en daarbij zet het uw verdriet in een nuttig perspectief. Afhankelijk van uw politieke overtuiging kunt u zich aanmelden als puinruimer in Israel dan wel in Palestina. Daar is altijd wat te doen, en puin ligt er genoeg.

bloem

Voor mijn Cursisten die nog een onsje verstand over hebben: dit is de Liefdestechniek van de Concurrende Obsessie. Wie altijd maar maalt en maalt, is het slachtoffer van een obsederend liefdesverdriet. Praten hielp niet, denken nog minder, altijd huilen maakte lelijk. Dan is het tijd voor een harde ingreep, eentje die gegarandeerd werkt. Welnu, de Concurrende Obsessie doet dat. Dacht u werkelijk dat alle mensen die weeshuizen bouwen dat uit idealistisch gevoelen deden? Dat Artsen Zonder Grenzen zo enorm dol zijn op reizen? En gaat u eens vragen of er bij het Vreemdelingenlegioen alleen gelukkige mensen dienst nemen.

bloem

Enfin. U ziet de wereld weer wat realistischer, hoop ik. Het is en blijft pionierswerk dat ik onder u verricht, maar iemand moet het doen, en moi is nu eenmaal de meest begaafde op dit terrein. Volgende week zet ik de ontnuchterende schets van uw werkelijkheid door. Op maandag 5 april bespreek ik het gevaar dat u in elk stadium van het liefdesverdriet bedreigt, en dat is het idealiseren van de verloren Geliefde. Waar leidt dat toe? Nergens, of tot ergere bestemmingen. Er is evenwel hoop, zolang u tenminste stevig de hand vasthoudt van moi,

 

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit