De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht Troost bij Tegenslag
Alleen! Altijd alleen!

Les 17: "Ruziemakers"

Leiden, maandag 29 april 2013

Lieve Liefdescursisten,

De een zoekt graag de confrontatie, de ander zoekt alleen de harmonie. Dat is een moeilijke combinatie op langere termijn. Niet op de kortere. Want de ander zal alles goed en best vinden, tot de een het leuke harde ruziemaken gaat missen. Zo denken ze erover. Ruzie is leuk. Lekker vuurwerk. Uw docente behoort niet tot dezulken.

tussen

Het kan u gebeuren, dat u een ruziemaker treft terwijl u dat zelf niet bent. Wat u aanzag voor temperament, wat u met vreugde ontving als passie, dat was gewoon een vaatje buskruit dat alle kanten op kan exploderen. Wat moet u beginnen?

  • Zelf ruzie leren maken.
  • Als compensatie in het dierenasiel gaan werken als knuffelaar.
  • Wegwezen.

tussen

Niet iedereen die ruzie maakt, doet dat met kwade bedoelingen. Sommige menschen zijn van nature tegensprekers. Wilt u rechtsaf, zij eisen linksaf te gaan. Dat is op den duur te voorzien. Wilt u rechtsaf, dan stelt u dus voor linksaf te gaan. "Nee", zegt uw geliefde en u geeft toe. Zoiets kan goed gaan. Maar er is een valkuil. De kans bestaat dat u zich op termijn niet gehoord en niet begrepen voelt, en uw Geliefde gaat u saai vinden, iemand zonder wilskracht.

Ruziemakers beroepen zich vaak op een Italiaans temperament. Dat is mooi bedacht, maar intussen blijven ze daarmee wel in Nederland wonen, en in Italiaanse kringen begeven ze zich niet. Een smoesje is het dus, om zichzelf te vleien en u onder druk te zetten met het zogenaamde 'ik ben nu eenmaal zo'. Dat gold misschien voor de oermens, maar een beschaafd mens kent zelfbeheersing. Iedereen die aan het nut daarvan twijfelt, moet voor straf kijken naar het gezicht van de majesteit, staand in de kerk bij de begrafenis van haar prins. Beter wordt het niet. Erger evenmin.

Een dikke huid kweken om de ruziemakende Geliefde te verdragen, daar moet u maar net zin in hebben. Want die dikke huid is geen jas die u naar believen aan en uit kunt trekken. Het betekent dat u ook ongevoeliger zult zijn voor muziek en literatuur. Wilt u dat? Neen.

De regels van de beschaving dicteren dat men rekening houdt met de zwakste partij. Dat bent u. Wil de ruziemaker niet inbinden, dan moet de ruziemaker gaan.

tussen

Dat is inderdaad hard. Maar wat wilt u dan? Tegen een ruziemaker valt niets te doen. Uw innerlijk leed kunt u wel in het asiel gaan wegknuffelen, maar bij de eerste de beste uitval is het weer hommeles bij u van binnen.

Laat u niets wijsmaken over ruzies die gezond zouden zijn. Aan een liefdesrelatie hoort u geluk te beleven, en geen ellende. Alles wat u verdriet doet, hoort niet thuis in een liefde.

tussen

Hoe moeilijk ook, toch is dit een relatief eenvoudige situatie. De Geliefde doet iets en blijft dat doen. U kunt kiezen of delen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen beslissing, waar alleen het welzijn van u en de Geliefde mee gemoeid is. Maar soms zijn er meer betrokken partijen. Uw kinderen zijn tegen uw keuze, uw ouders eisen dat u de omgang verbreekt. Wat u dan te doen staat, verneemt u volgende week maandag van

 

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan