De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Leidse Liefdescursus

Ware Liefde en Valse Minnaars

Leiden, maandag 21 januari 2002

Allerliefste Liefdescursisten:

Ik vraag alles, en ik verwacht meer. Naturellement! Men moet altoos met hartstocht blijven hopen en verlangen, ook al zegt het koude verstand soms iets anders. "Maar wie naar liefde verlangt, is kwetsbaar", zegt de cynicus. "En wat dan nog?" antwoord ik als romantica. Liefde is geen ribfluwelen fauteuil, die altijd maar klaar staat. Zulk ameublement verkoopt zelfs het Leger des Heils niet meer. Intussen is mijn Liefdescursiste "Argeloos in Arnhem" er evengoed te diep in weggezonken. Zij kent het verschil niet tussen ware liefde en valse minnaars. Dientengevolge heeft zij vier kinderen, en van slechts één is de vader bekend. Hoe moet dat verder?

hart

Veel bekendheid met het fenomeen kinderen bezit ik niet. 't Zijn voor mij meer verschijnselen, die zich heel aardig laten vastleggen op foto's. Zelf zou ik best een leuk dochtertje willen, een Vilan junior. Zij kreeg dan haar eigen creditcard en mocht met maman uit winkelen. Mais...als een kind zo gemakkelijk komt als bij "Argeloos in Arnhem", dan is er voor mij geen beginnen aan. Het leven moet wel overzichtelijk blijven, en dat zal "Argeloos in Arnhem" ook vinden.

hart

"Argeloos in Arnhem", hou met ingang van vandaag op met amants ontmoeten. Je weet waartoe dat met je huidige inzichten heeft geleid, dus leer eerst wat bij voordat je verder gaat op het minnepad. Leg vervolgens wat kinderbijslag opzij voor het geval dat je weer een Mogelijke Geliefde tegenkomt, want dat geld zul je nodig hebben. Ik zal je uitleggen hoe je de Liefdestechniek van het Taartje gebruikt, om valse minnaars te onderscheiden van degenen die ware liefde in zich dragen.

hart

Ook voor andere Liefdescursisten dan "Argeloos in Arnhem" is deze romantische techniek nuttig. Maar al te vaak draaft u in prille contacten door alsof u dezelfde dag getrouwd en gescheiden moet zijn. En dan klaagt u dat het moderne leven zo haastig is en dat liefdes steeds korter duren. Ja, hoe zou dat nou komen?

hart

In de romantiek wilt u meteen uit eten, meteen ontstuimige lichamelijke genoegens beleven waarbij alles volmaakt in elkaar moet passen en meteen weten waar u staat of ligt met die ander. Dat is erg vemoeiend, en 't kost meestal ook veel tijd. Het kan ook anders, en daarmee zijn we aanbeland bij het taartje, vertrouwd cultuur-icoon voor de verfijnden.

hart

De Liefdestechniek van het Taartje is verukkelijk door de eenvoud ervan. Men neme een Mogelijke Geliefde mee uit naar een Grand Café. Niet de HEMA, ook niet het buurthuis en al helemaal niet naar enig openbaar etablissement waar voetbal of andere proletarische sporten onderwerp van gesprek zijn. Uiteraard gaat u tevoren even een klein veldonderzoek uitvoeren.

hart

Heeft u een geschikte uitspanning gevonden, dan gaat u daar met de Mogelijke Geliefde taartjes eten. Laat die ander kiezen en neem vervolgens hetzelfde. Treuzel met uw bestek tot die ander begint te eten. Pas dan neemt u het eerste hapje. Vervolgens let u goed op, wat er gebeurt.
Schrokt de Mogelijke Geliefde het taartje weg, lacht de ander met opengesperde mond, blijven er resten ergens op het gezicht kleven en verklaart uw tafelgenoot daarna dat het heerlijk was? Dan heeft u met een valse minnaar van doen.
Maar is de Mogelijke Geliefde in staat om een aangename conversatie te voeren, daarbij in een gelijk tempo met u te eten, en ieder element te waarderen van de wonderbaarlijke compositie die een taartje is, dan is dat goed nieuws. U heeft hier te doen met iemand die aandacht heeft, mogelijk tederheid bezit en let op datgene waarin u verschilt en overeenkomt.

hart

Want zoals een Mogelijke Geliefde het taartje behandelt, zo zult ook u behandeld worden.

hart

Iets om over na te denken, en "Argeloos in Arnhem" moet hier maar veel uurtjes hersenarbeid aan besteden voordat ze weer uit gaat.

hart

Volgende week een Liefdescursist die mij al langer bestookt met knorrige mails. "Beroerd in Beetsterzwaag" vertelt dat hij werkelijk geen zin heeft om zich wat in te spannen, vermoeiende initiatieven te nemen of anderzins zich het vuur in de klompen te lopen. Ware liefde komt vanzelf, meent hij. Maar tot dusver is hij alleen gebleven. Hoe kan dat? Aanpassen of zichzelf blijven in de romantiek, dat is het probleem waar "Beroerd in Beetsterzwaag" over tobt. En velen van u met hem, zo is mij gebleken.

Op maandag 28 januari weet hij wat hem te doen staat. Want dan komt het tedere doch medogenloze advies van moi,

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit