De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Leidse Liefdescursus

Nieuwe Romantiek

Leiden, maandag 1 april 2002,

Mijn lieve Liefdescursisten:

De tijden zijn verwarrend. Terwijl vroeger een man een man was, kan hij tegenwoordig opeens een watje of een dominante tiran heten te zijn. En dat terwijl hij sinds mensenheugenis alleen datzelfde doet: om een afspraakje vragen. Het is sneu, maar dat is au fond wel meer, en als dat het criterium is voor aandacht, dan kan moi beter meteen een taxi bellen om ergens zeehondjes te gaan knuffelen. Dit terzijde.
Waar het mij, en daarmee u, deze keer om gaat, zijn de mores van de nieuwe romantiek.

hart

Hoe zei de Liefdesdocente?

hart

Mores.

Laten we zeggen: gewoonten, die als etiquette gelden. En dan in het romantische.

hart

De mores voor de nieuwe romantiek zijn voor iedereen verwarrend. Een man die initiatief neemt, is niet meer per definitie spannend. Hij kan ook overkomen als opdringerig, en in het ergste geval - stel: hij vraagt iets twee keer- bij de plaatselijke politie geregistreerd staan als stalker. Maar onderneemt een dame iets en vraagt zij een heer mee uit, dan heet het dat zij te gretig is dan wel de schuld van plotseling optredende castratieangst. En hoe dat verder gaat, weet het RIAGG, waar de wachtlijsten lang zijn en de mensen wanhopig.
Indien u zich in dit labyrint van angst en verlangen bevindt, hoeft u niet te wanhopen. Ik reik u een rode draad aan, waarmee u altijd de uitgang vindt. Indien, mits, en maar, naturellement.

hart

Het is zoals altijd tout simple, als u de weg en de waarheid kent. U definieert het doel, stelt een Plan van Aanpak op, voert dat uit en voert onderwijl de nodige wijzigingen in.
Dus, wilt u een lenteliefde? En graag op korte termijn? Ga dan adverteren op de verschillende sites die het internet biedt en wees schaamteloos eerlijk over uw gevoelens. Niet: broerig worden. Wel: romantisch zijn.
Of eh... wenst u een liefde pour toujours? Dan heeft u wat langer de tijd dan enkele voorjaarsweken om die te zoeken, te vinden en te behouden. In dat geval neemt u al mijn vorige Liefdeslessen nauwgezet door, en tracht deze, voor zover het in uw vermogen ligt, in de praktijk te brengen. Onthou: met kleine stapjes komt u ook vooruit.

hart

Mais... Doel en weg zijn nutteloos zonder middelen. Die zijn voor u: telefoneren, ansicht sturen en brief schrijven. Nee, geen SMS of mails sturen. Die zijn te vergankelijk en vragen niet zo dringend om antwoord als een stem of het geschreven woord. Met deze middelen tracht u de Beoogde Geliefde naderbij te brengen. Met andere woorden, u doet een voorstel. Denk aan de bioscoop, een museum of een grand café. Iets aardigs, onschuldigs en elegants, graag.

hart

U ziet het hopelijk, Liefdescursisten? Ik maak me los van de heersende mores en dicteer u, zich te laten leiden door hetgeen uw hartsverlangen is. Daarin schuilt uw verlossing uit het moderne en verwarrende leven.

hart

Dan zijn er Liefdescursisten die nu erg moeilijk zijn gaan kijken. Sommigen zuchten. Anderen beginnen meteen uitgebreide emails op te stellen. Feitelijk komt het op dit neer: een aantal van u kent uw hartsverlangen niet. 'Heb ik dat wel?', denken de filosofische brekebeentjes onder u, en anderen rennen weer naar de therapeut om dit uit te diepen. Laat mij dit dan even uitleggen.
Of neen. Ontdek het zelf. Ik ben épris van theorie, maar besef ook dat er uiteindelijk niets gaat boven de empirische ervaring. Voor u is die gelegen in het dagdromen. Het is nuttig, dus ook toegestaan in Calvinistischer streken.

hart

Dagdromen doet u als beginner als volgt. Zorg dat u alleen bent en niet gestoord kunt worden. Het mobiele ding staat dus uit. Dan leunt u achterover of legt uw lichaam in een andere ontspannende houding, u sluit de ogen, zucht enkele keren diep en denkt... of nee, u laat uw gedachten maar zwerven tot ze een aangenaam beeld tegenkomen. Daar kijkt u eens naar. Wat kan daar voor aangenaams uit voortkomen? Zo ontwikkelt zich het ene beeld na het andere.
De beelden die u het vaakst repeteert, weerspiegelen uw hartsverlangen. Dat is uw leidraad, die u stevig moet vasthouden. Niet schipperen, geen compromissen sluiten, nooit uw eigen hart bedriegen. Indien u uw hartsverlangen ontrouw bent, zal liefdeloze duisternis uw loon zijn en u zult vallen in de donkere krochten van de peilloze eenzaamheid. Enfin, met Christelijke feestdagen word ik vanzelf een beetje bijbels.

hart

Volgende week zijn de feestdagen weer voorbij. Dan concentreer ik me op de liggende vragen van vorige week. Wat moet een heer dragen op het eerste afspraakje en wat moet een dame doen en laten? Aanstaande maandag verneemt u de kleine mores van het nieuwe afspraakjes maken van moi,

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit