De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Leidse Liefdescursus

Welkom, Liefdeskneuzen

Leiden, maandag 31 december 2001

Mijn allerliefste Liefdescursisten:

Haal verlicht adem: moi is er weer!
Wederom eindigde het oude jaar voor u ellendig en is het nieuwe jaar even treurig begonnen. O, niet? Denk dan even met moi na. Is het u soms gelukt om het afgelopen jaar de liefde van uw leven te ontmoeten dan wel te behouden? Dat bedoel ik. Ieder normaal mens zou dan depressief zijn, maar omdat uw gevoelsleven matig ontwikkeld is, bent u dat niet. Of zulks een zegen of een tekortkoming is, laat ik tactvol in het midden.

hart

Ook het afgelopen jaar bleef u mij e-mails zenden over uw liefdesperikelen. Waar mogelijk heb ik die beantwoord. Een computercrashje heeft weleens meer gewist dan ik terug kon halen, en technisch aangelegde amants verlangden vaak andere beloningen dan ik praktisch aanvaardbaar vond hen te schenken. De tijd die er in zo'n man gaat zitten.... enfin.

hart

En u Liefdescursisten, ach, wat leunt u toch al lang op mijn welgevormde schouders! In 1997 bracht ik u de eerste romantische beginselen bij in de Opfriscursus, en daarna volgde steeds een nieuw cursusjaar. Altijd dacht ik na afloop daarvan, dat het nu wel allemaal duidelijk was, maar het lijkt er vraiment op dat u een eeuwigdurende bijstand behoeft. Nu, dat kan, zolang ik tijd van leven heb.
Het afgelopen jaar was voor mij onrustig. Een aantal televisie-en radioprogramma's verlangden mijn aanwezigheid, ik spendeerde duizenden guldens aan jurken die ik de afgelopen maanden naar mijn zusters in de oorlogslanden stuurde (een burqua is ook niet alles), en wat l'amour betreft... daar kan ik maar beter niets over zeggen, omdat ik weet wie deze causerie uitspellen. Laat ik volstaan met te zeggen dat ik mijn nieuwe ervaringen de komende maanden aan u zal doorgeven. We zullen wel zien welke romantische consequenties dat voor mij heeft.

hart

Maar alles welbeschouwd, leek het me moreel onverantwoord om langer te zwijgen. Daarom hou ik Spreekuur. In overleg met Liefdescursisten zal ik iedere week een prangend probleem behandelen, dat universele waarde heeft en toch gemakkelijk te begrijpen valt. U hoeft niet bang te wezen dat uw allerindividueelste ervaringen plotseling op dit scherm verschijnen,hoor. Alles is vertrouwelijk, tenzij we afspraken dat ik het mocht gebruiken.

hart

U denkt alles al te weten?

hart

Dat pleit voor u, want dan meent u goed opgelet te hebben. Waarom u dan toch deze pagina's uitspelt, zult u zelf wel het beste weten.

hart

Welnu, we gaan beginnen.

Volgende week behandel ik de beklemmende situatie van mijn wanhopige Liefdescursist "Slapeloos uit Steenwijk". Zijn probleem doet zich ook voor in collegebankjes, op kantoor en in moderne bejaardentehuizen. "Slapeloos" is verliefd en weet niet wat te doen. Het meisje van zijn dromen behoort tot de vaste vriendengroep waarmee hij optrekt. Wat als zij hem afwijst? Kan hij zich dan nog in zijn vriendengroep handhaven? Ieder nacht ligt hij wakker en tobt.
Weet u wat "Slapeloos uit Steenwijk" het beste kan doen: zwijgen of spreken?
Op maandag 7 januari krijgt u het enige juiste antwoord van moi,

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit