De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Op Reis
Leidse Liefdescursus

Weggaan om terug te keren
of: smachten en smarten

Leiden, maandag 14 mei 2007

Dierbare Liefdescursisten,

De wreedste dag van het jaar is aangebroken en dat is de dag van vandaag, waarop ik u adieu zeg. Dit is de laatste liefdesles van dit seizoen, maar als u zo doorstuntelt, zal ik met een nieuwe cursus eerder terugkeren dan u denkt. Deze week enkele handreikingen.

tussen

Verreweg de meeste mails die u mij stuurt, bevatten de vraag "Kan dat, Liefdesdocente?" Ja, dat kan, zeg ik alvast op uw komende mails. Want wat u zich niet kunt voorstellen, bestaat nog wel.


Eens ontmoette ik P. uit Schotland, zelfbenoemd groot mensenkenner, eigenaar-directeur van een groot bedrijf. Na een half uurtje opscheppen van zijn kant, vroeg ik hem om een analyse van moi's persoonlijkheid. Alles was fout. En toch geeft hij leiding aan wel honderd mensen.

Kan dat zomaar? Ja, dat kan.

tussen


Dan vraagt u vaak: "Komt het nog goed?" Mijn antwoord is: ja en nee.

De romance van weleer is voorbij, en al staat de Geliefde morgen weer op de stoep, dan is dat bepaald een andere omgang. U deelt immers een relationeel verleden. Eerst dient u dat verwerkt te hebben, al is het nog zo moeilijk. Pas daarna is er werkelijk een nieuw begin mogelijk.

A., thans woonachtig te Kaboel, is nu drie keer in en uit mijn leven geweest. Steeds deden we of de breuk eigenlijk een pauze was, zoals het Songfestival die ook heeft: veel te lang. Ja Cursisten, ook een Liefdesdocente leert voortdurend bij. De wijsheid die ik u doceer, heb ik zelf bitter doorleefd. De connectie met A. is wederom verbroken, maar dit terzijde.

Komt dat weer goed? Ja en nee.

tussen

U vraagt mij ook vaak, waar u een Geliefde kunt vinden.

Laat mij die vraag herformuleren: waar bent u te vinden? Dat bedoel ik.

Natuurlijk kunt u gericht op zoek gaan. Denk hierbij allereerst praktisch. Gaat u op sportvelden onderzoek doen, dan is de kans groot dat u bij weer en ontij aan de zijlijn moet staan toejuichen. Op een avondschoolstudie Franse kunst vindt u gevoelige mensen, maar heeft u levenslang als het gaat om musea waarin u van alles moet bezichtigen.

Voorlopig lijkt uw beste kans te liggen in het combineren van oude met nieuwe media. Zet een contactadvertentie in de krant en verwijs naar een online profiel. Zo benut u de autoriteit van papier met de snelheid van het internet.

tussen

De vraag waar ik de komende maanden te vinden ben, zal ik niet beantwoorden. Misschien ga ik weer reizen, misschien verken ik Nederlandse steden waar tenslotte ook mensen wonen. Het is uw zaak niet Liefdescursisten, zeg ik nu even streng.

Wat u voorlopig alleen hoeft te weten is dat alle Liefdeslessen online blijven staan en dat er één is, die uw smarten en smachten begrijpt en dat is moi,

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan