De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Op Jacht!

Les 6: wat Cupido doet

Leiden, maandag 9 februari 2009

Lieve Liefdescursisten,

Het is zeer begrijpelijk dat u in deze tijden zich afvraagt wat kleine en grote Goden eigenlijk doen. De paus, zelfbenoemd ambassadeur van de Here, kan het niet uitleggen. Bidden blijkt eenrichtingsverkeer. Wat nu?

Zelf opletten. Observeren wat anderen doen. Wilt u liefde, bestudeer dan het werk van Cupido.

Wat doet hij eigenlijk?

Op Jacht!

Cupido is decent naakt. Kwetsbaar maar toch beschermd.

Cupido kan vliegen, dus afstanden zijn voor hem geen probleem. Hem hoor je nooit klagen over reistijden.

Cupido heeft pijl en boog. Daarmee richt hij op het hart van degene die verliefd moet worden. Met andere woorden, zijn handelingen hebben een doel. Hij hangt niet zomaar rond in de hoop dat er iets fijns gebeurt.

Cupido maakt een gelukkige indruk. En u?

Op Jacht!

Dit is de basis van Cupido's werk. Dat dient u dus te imiteren, om hetzelfde resultaat te behalen. Ik zal de drie elementen nader uitleggen.

Op Jacht!

Eerst kwetsbaarheid. Het betekent niet: "uw medische dossier"op tafel gooien indien men vraagt hoe het met u gaat. Hoofdpijn, operaties, nachtzweten, dat alles negeert u en u zegt: "Nu ik jou zie, is mijn dag goed." Flauw? Ja. Maar het is, indien gemeend, heerlijk om te horen. Probeer het eens uit, zou ik zeggen.

Kwetsbaarheid betekent, dat u bereid bent uzelf te delen. Cupido is lichamelijk zichtbaar, u dient emotioneel zichtbaar te zijn. Dus: u spreekt uit uzelf over wat u belangrijk vindt, wat u ontroert, wat u blijmaakt. Dat hoeven geen monologen te zijn. De ander moet de tijd hebben om iets terug te zeggen. Speciaal voor de mannelijke liefdescursisten een richtlijn. Zijn er twee mensen in de kamer, dan mag u de helft van de tijd spreken. Zijn er vier, dan spreekt u een kwart. Reken zelf verder. Zegt de ander niets, dan zwijgt u en glimlacht u ontspannen (thuis oefenen). Dit voor u zenuwslopende uitblijven van een antwoord heet: stilte. Wen eraan.

Op Jacht!

Ten tweede: reisafstanden. In onze moderne tijd met goedkope lijnvluchten en snelle treinen, zijn er nog altijd Liefdescursisten die een Geliefde in dezelfde straat verlangen. Cupdio heb ik jamais horen klagen over nu weer hier of dan weer daar moeten heenvliegen. Waar liefde nodig is, daar gaat Cupido.

Dat brengt me bij Geurt H. uit Hoekseveen, de man die vorige week aandacht wilde. Hij zit nog steeds op de boerderij met zijn oude vader en de oude boerderijpoes. Elke dag gaan er twee bussen uit Hoekseveen naar de stad, maar daar zit Geurt nooit in. Dat is hem te ver.

Wel heeft Geurt een computer met internet, die hij gebruikt om mij klaagmails te sturen. Foei, Geurt!

Op Jacht!

Tot slot, pijl en boog van Cupido. Voor u, Liefdescursisten, betekent dat het gehele arsenaal aan vaardigheden dat ik u leer. En waarmee u dan initiatief ontplooit. Dat is niet domweg naar voren stampen en een ander aanspreken. Initiatief nemen is wat Cupido doet: kijken, aanleggen, richten, schieten. begrijpt u dat? Nee, hè?

Op Jacht!

Daarom zal ik volgende week ingaan op de kunst van het initiatief nemen. Hoe herkent u het juiste moment en wat doet u dan ook alweer? Dat hoort u op maandag 9 februari van

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

P.S. En maandag natuurlijk ook noodzakelijke Valentijnsadvies.

Spreuk van de week

If you want to be loved, love and be loveable.
Benjamin Franklin, uitvinder

Op Jacht!