De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Op Jacht!

Les 17: Wanneer Zal Ik Kussen?

Leiden, maandag 27 april 2009

Lieve Liefdescursisten,

Romantiek is feitelijk de kunst van het wachten en smachten. Doen wachten en smachten, en zelf in die toestand raken. Zodra u krijgt waarnaar u zo hevig smacht, is feitelijk alles voorbij en dan begint de snoeiharde realiteit. Er valt dus wat te zeggen voor een Verre Geliefde, een Onbeantwoorde Passie of het trouw blijven aan een Dode Geliefde. Daar doet u lang mee.

Hoewel voor deze typen Geliefde veel te zeggen is, zo niet alles, wilt u soms iets anders.

Dat kan.

Bedenk dan, Liefdescursisten, dat indien u eenmaal begint te kussen, er consequenties zijn. Die zal ik eerst onder uw aandacht brengen. Wilt u dan nog steeds kusen, dan leg ik u meer uit.

Op Jacht!

Kussen heeft consequenties. Altijd. Onverbiddelijk. U kunt een kus niet ongedaan maken, niet als het tegenviel, niet als er zinderende passie door ontstond. Met andere woorden, het contact verandert onherroepelijk.

Heeft u zo'n fijne vertrouwde band met iemand, zo heel kameraadschappelijk, na een kus is er niets meer van over. Dan is er spanning.

Denkt u toch gewoon neef en nicht te zijn, dan moet u na de kus opeens aan de Paus denken en aan de huwelijkswetten. Gewoon familie bent u dan niet meer.

De buren? Uw straat is een mijnenveld, post-kus.

Iets met die collega? Kijk vast uit naar een nieuwe baan. Er is altijd een nieuw functioneringsgesprek op komst.

Op Jacht!

Inderdaad, de kus is een machtig fenomeen. Daar moet u zuinig mee zijn. Zomaar iedereen driewerf kussen is dan ook verspilling van wat in principe iets liefdevols moet zijn. Kussen mag nooit een gewoonte zijn. Geef in dat geval een hartelijke handdruk, dat is vriendelijk.

Wilt u niet driewerf gekust worden? Geef dan ook die handdruk en duw de ander daarmee achteruit. Dan glimlacht u en u zegt iets over het weer. Dringt de ander zich op, dan mag u de elleboog op het juiste moment naar boven brengen. Daarna wel verontschuldigingen aanbieden: "Ik zag je niet aankomen."

Kussen heeft altijd consequenties.

Op Jacht!

Wanneer u kust? Indien u zich dat afvraagt, bent u er klaar voor. Nu de ander nog.

Op Jacht!

U wacht op het verlangen van de ander. Of dat er is, kunt u zien. Let op symptomen als een ietwat onregelmatige ademhaling, soms stilstaan middenin een beweging (dat is het zogenaamde 'bevriezen') en een fysieke nabijheid die u nergens door kunt verklaren. Ook wil de ander dan nogal eens zichzelf aanraken, in het kuise, maar toch.

Natuurlijk gaat u hier niet meteen op in.

(Indien mogelijk)

U converseert door alsof er niets aan de hand is, terwijl u ook glimlacht. U knikt, u luistert, u werpt bezwaren op tegen het een en verdedigt vurig het ander terwijl u steeds dichterbij komt. Dit gedrag houdt u zo lang mogelijk vol. Maar geen maanden, tenzij een van u op zee vaart.

Dan kust u.

De technieken daarvan laat ik aan u over om uit te zoeken. U moet alleen van mij zeer goed begrijpen dat kussen alles anders maakt, en dat het nu fini is met wachten en smachten. Dat is een gemis.

Op Jacht!

De les van volgende week diept deze uit. Dan zal ik speciaal aan dames-Liefdescursisten uitleggen wat de mogelijkheden zijn om een man te kussen. Is elke man kusbaar? Hoe met het met zijn ego? Wat zegt u erna? Dat hoort u op maandag 4 mei van

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Spreuk van de week

"Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn."
Ingrid Bergman, femme fatale en moeder

Op Jacht!