De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Op Jacht!

Les 13: Voormalige en Aanstaande Geliefdes

Leiden, maandag 30 maart 2009

Lieve Liefdescursisten,

Velen onder u hebben een gebroken hart, of een hart met een barstje erin. Dat komt door verdriet. Liefdesverdriet. Er is iemand weggegaan die dat niet had mogen doen, en toch deed. Smeken, huilen of boos worden, niets hielp. Dus toen zei u maar, dat u het accepteerde.

Ja, dat blijkt. Want uw Aanstaande Geliefde dient te lijken op uw Voormalige Geliefde.

Dat is nou eenmaal uw type, zegt u.

Op Jacht!

Liefdescursisten, dit is natuurlijk dommer dan dom. En dat niet alleen, maar er komt ook ellende van. Stel dat u de andere, verloren gewaande, tweelinghelft van uw geliefde vindt. Stel dat er wederzijdse liefde ontstaat. Als die ander helemaal hetzelfde was als de een, komt u gewoon terecht in dezelfde penarie als waarin u nu zit.

Wat nu?

Op Jacht!

Als u meer van hetzelfde doet, is het aannemelijk dat u meer van hetzelfde krijgt. Doet u evenwel iets anders, dan is de kans groot dat u iets anders krijgt.

Doe dus iets anders.

Op Jacht!

Dat wil in uw geval zeggen, dat u die onzin over "type" weggooit. Hup, in het ronde archief ermee.

Op Jacht!

Alles dat u aan de Voormalige Geliefde doet denken, mag u niet tegenkomen in de Aanstaande Geliefde. Dat is uw leefregel.

Dus ook niet die charmante glimlach waar u voor viel, want weet u nog hoe wanhopig eenzaam u later van dat eeuwige geglimlach werd?

Evenmin de gedachte dat u uiterlijk zo goed bij elkaar paste, wat een mooi stel u toch was, want weet u nog hoe bitter u zich voelde, wensend dat het van binnen ook zo goed paste?

En zeker niet de gedachte dat u voor elkaar gemaakt was, want als dat zo was, stond u nu niet met lege handen.

Met andere woorden, u heeft geen type meer.

Dat is jammer.

Op Jacht!

Vrees niet, want volgende week zal ik u uitleggen welke drie belangrijke typen Geliefde er zijn. Hoe komt u erachter welke voor u de meest geschikte is? Wat zeggen andere Liefdescursisten daarover? Mij bereiken gruwelijke anecdotes en soms ontvang ik toestemming die ter lering aan anderen door te geven. Meer van dit alles op maandag 6 april van

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Spreuk van de week

"Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid."
Jan Greshoff, romanticus

Op Jacht!