De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: opfriscursus
Leidse Liefdescursus

Opfriscursus: Een compliment geven

Niets verwarmt een hart zozeer dan een welgemeend compliment dat met charme gegeven wordt. Hoe meer liefde een mens nodig heeft, hoe meer complimenten hij of zij dan ook zou moeten maken. Let wel: niet als ruilhandel. Wie liefde wil ervaren in het leven, moet beginnen daarvan de bron te zijn.

hartje

Een compliment geven gaat als volgt.

hartje

Allereerst bedenkt u waarover u die ander een compliment wilt maken. Wees zo specifiek mogelijk. Vermijd algemeenheden omdat die aan gemakzucht doen denken. In deze bijles nemen we het uiterlijk als voorbeeld. U mag dus niet zeggen: "Wat zie je er aardig uit". Het juiste compliment is: "Wat zit je haar mooi vandaag, met die krullende lok zo opzij."

hartje

Let goed op uw lichaamstaal. U kijkt niet naar de grond of naar de lucht, maar bij voorkeur in de ogen van de ander. Vriendelijk, dus niet geobsedeerd staren. Dan zegt u met duidelijke stem uw compliment. Meteen daarna glimlacht u even en zwijgt. Dat is zeg maar de verzendtijd.

hartje

Maar hoe nu verder?
Dat hangt af van uw gesprekspartner.

hartje

Vraagt uw gesprekpartner onwennig naar het waarom van uw opmerking, dan zegt u lief "het viel me gewoon op". Zegt hij of zij "dank je", dan glimlacht u. Gesprekspartners die verlegen zijn, gaan uw compliment meestal ontkennen. Niets van aantrekken, hoor! Uw compliment is dan zeker aangekomen.

hartje

In alle gevallen mag u het daarna over iets anders hebben.

Volgende week in de Opfriscursus... hoe schrijf ik een Liefdesbrief?

Tot maandag!

Uw allerliefste Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit