De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Kommer & Kwel
Liefdescursus

Les 10: Krankzinnigen

Leiden, maandag 28 februari 2011

Lieve Liefdescursisten,

Nooit zal ik de man vergeten, die op mijn vraag 'maar waarom belde je me niet?" als antwoord gaf:

"ik wilde je wel bellen,

natuurlijk wel,

maar ik zat in een krankzinnigeninrichting

en ze gaven mij electroshocks

omdat ik dus manisch depresief ben.

O, had ik dat nog niet gezegd?"

Lamgeslagen door zijn verklaring kon ik alleen nog maar nee schudden. Ietwat gekrenkt vroeg hij, of ik wel blij was dat hij genezen was. Om het goed te maken, nam ik hem terug in mijn leven. Dat was het begin van een mooie destructieve relatie, waar ik met verbazing op terugkijk.

tussen

Dit voorval bewijst dat wij geen krankzinnigen herkennen. Zoals er vele soorten mensen zijn, zo zijn er ook vele soorten krankzinnigen. Daaruit volgt, dat elke romance met de ene krankzinnige anders van aard is dan met de andere krankzinnige. De manisch depressieve Geliefde bijvoorbeeld, neemt u mee op een achtbaan van emoties. De neurotische Geliefde heeft nogal wat tijd nodig voor dwangmatige rituelen, wat spontaan uitgaan bemoeilijkt. Dan is er de narcistische Geliefde, die zeer veel aandacht verlangt, wat een uitkomst kan zijn als u liever niet over uzelf praat. Dat meen ik serieus. Want voor elke krankzinnige Geliefde, is er een andere Geliefde. Gezond of krankzinnig, dat laat ik in het midden, maar wel volmaakt bij de ander passend. Potje-dekseltje.

tussen

Dat ikzelf voor de manisch-depressieve Geliefde viel, die ook nog borderline-trekken had, kwam doordat ik mij bijna doodverveelde. O, wat snakte ik naar romantisch avontuur, naar toppen en dalen, naar het gevoel dat ik volop en totaal leefde.

Welnu, dat avontuur kreeg ik. Wat ik niet voorzag, is hoe slecht ik ertegen bestand zou zijn.

tussen

Wat de krankzinnige Geliefde feilloos aan het licht brengt, zijn uw zwakheden. Uw tekortkomingen, niet zozeer in het romantische, als wel in uw totale leven.

Want de magnetische aantrekkingskracht van de krankzinnige Geliefde, is ergens op gebaseerd. Dat is op het voordeel dat u ervan verwacht. Een eenvoudig voorbeeld. Heeft uw Geliefde griep, dan oogst u dankbare liefde voor uw zorgzaamheid. Tegelijkertijd is het fijn dat de Geliefde zomaar in bed ligt. Bent u achterdochtig aangelegd, dan zult u zittend aan het bed, een serene gemoedsrust ervaren. U weet waar de Geliefde is en wat de Geliefde doet. Uw voordeel is: controle en gemoedsrust. U bent een engel van liefde. Ja, tot die ander uit bed opstaat.

Zoals ik verlangde naar avontuur en dat destijds nog niet zelf kon scheppen, zo kan ook uw verlangen ervoor zorgen dat u gevoelig bent voor een zekere krankzinnigheid. Misschien verlangt u ernaar onmisbaar te zijn, en opvallend dienstbaar door het leven te gaan, zodat u in al die nederigheid het voordeel heeft van diepe bewondering. Een Geliefde met straatangst zal u dan aanspreken. Altijd is de Geliefde thuis, en u doet alles. Ach, wat ontroerend. Dat u eigenlijk zo onzeker bent, valt niemand meer op.

Had u als kind al de neiging om wild en chaotisch te leven en weet u niet hoe u het beest in u moet temmen, dan zult u beschaafd lijken naast een Geliefde die nog wilder is. Al uw energie steekt u in het redden van de ander, zodat u niet meer toekomt aan het veroorzaken van eigen ellende. Dubbel voordeel, eigenlijk.

tussen

U merkt wel, dat ik een en ander pragmatisch bekijk. Dat moet ook, want krankzinnig of niet, iedereen heeft liefde nodig. En daarbij, iedereen kan krankzinnigheid ontwikkelen. Wat vandaag een charmante tic is, groeit morgen uit tot een hardnekkige gewoonte, de week erna is het een obsessie en vervolgens heeft u medicatie nodig. Heden gij, mijn dierbare Liefdescursisten.

Volgende week zal ik het fenomeen van de afstand behandelen. Vooral de geografische afstand. Dan zal ik uitleggen waarom dat voor de ene relatie een zegen kan zijn en voor de andere een vloek. Nabijheid is ook niet alles. Hoe dat zit, hoort u aanstaande maandag van

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan