De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Economie: Tussen-Toets

Leiden, maandag 29 januari 2001

Liefdescursisten!

Laat mij u eens ernstig vragen: wat brengt u ertoe deze lessen zo ijverig te volgen? Is het de aloude vrees voor het examen te zakken, of wenst u tout simple gelukkig in de liefde te worden dan wel te blijven? Nee, niet meteen antwoorden in mijn schoot gooien. Daar zult u verder in deze les nog verlegen genoeg om zijn.
Hm? Om beide, verwacht ik. Mijn troostende schoot en zinvolle antwoorden. Deze week legt u de Tussen-Toets af. Uw eerste stap op weg naar het Examen. Moi zal aan u denken, terwijl zij zich rozig overgeeft aan de allernieuwste dagdromen.

ster

We beginnen. Neem een bonbon in de mond, laat deze langzaam smelten en beantwoord dan zoals uw hart u ingeeft de volgende Questions.

ster

Eerste Question: romantisch kapitaal
Het kostbaarste dat u bezit, is natuurlijk uw vermogen om die ander te vertrouwen, c.q. liefhebben. Waar of niet?

  • A. Beslist onwaar. Vertrouwen moet verdiend worden en mag nooit zomaar weggegeven worden.
  • B. Misschien waar, misschien niet. Liefhebben zonder vertrouwen kan ook. Dat is immers de aard van de amour fou.
  • C. Natuurlijk.

Weet u heus zeker het goede antwoord te hebben gekozen? Voer dan uw Eerste Zelf-Diagnose uit.

ster

Tweede Question: romantisch investeren
Het duurt een seconde om een hart te breken, en een eeuw om het te helen. Ieder van ons is weerloos tegen de fatale homme of femme. Blind als een vleermuis op een lentedag zweefde u in het verleden uw ongeluk tegemoet. Nu heeft u als trouwe Liefdescursist inmiddels zoveel kennis opgedaan dat u weet wat te doen, als u dit fatale personage ontwaart. Eh... wat was het ook al weer?

  • A. U voelt gezonde angst en sluipt stilletjes de kamer uit. Het risico is te groot.
  • B. Gesterkt door eerdere mislukkingen, gaat u romantisch investeren. Met zoveel ervaring als u nu heeft, moet het gewoon lukken.
  • C. U neemt een stabiele persoonlijkheid als minnaar m/v en fixeert zich op uw neurose. Dat is pas in balans blijven!

Klaar? Tijd voor uw Tweede Zelf-Diagnose.

ster

Even een korte evaluatie. Het principe zal u hopelijk duidelijk zijn. Ook in de Tussen-Toets tracht ik het zelf-nadenken van mijn Cursisten te bevorderen. U zult zelf uw Liefdesleven moeten leiden, een ander mag u dat nooit aandoen. Wij vervolgen.

ster

Derde Question: balans opmaken
Al geruime tijd had u een oogje op die Mogelijke Geliefde en ziehier de Godsgunst: de ander lijkt op u te reageren. Voordat u naar de kerk snelt om als dank geld in de collectezak te doen, denkt u eerst even na. Wat komt er bij u op?

  • A. Eindelijk!
  • B. Tijd om het hart van verstand te scheiden: u gaat een liefdesbalans opmaken en handelt precies volgens de uitkomst. Want is het wel liefde als het eruit ziet als liefde, voelt als liefde en ruikt als liefde? Wat is waar en wat gelogen? Je weet het niet. Je weet het nooit.
  • C. Denken is er niet meer bij. U vervalt tot emotionele apathie. Ah! L'amour!

Nu bent u aan uw Derde Zelf-Diagnose toe.

ster

Vierde Question: Het beste is...
Een open vraag. Wat is het beste dat u uw Mogelijke of Bestaande Geliefde te bieden heeft? Vermijd beklemmende zaken als 24 uur per dag aandacht, want zelfs een lief plantje als het Kaaps Viooltje gaat daaraan onderdoor. Denk bijvoorbeeld aan een fijne auto, de eigenschap te luisteren zonder die ander te onderbreken of een aangenaam lichaam dat ook ongeparfumeerd prettig van geur is. Denk na... beslis.... en dan is het tijd voor uw Vierde Zelf-Diagnose.

ster

Vijfde Question: wat nu?
Dat is toch wel de hamvraag die moi u iedere keer zelf laat beantwoorden in uw allerinidividueelste liefdes-labyrint. Zo ook vandaag. Wat nu, in andere woorden: wat is uw innigste wens aangaande de liefde? Duidelijk formuleren en dan is hier de Vijfde Zelf-Diagnose.

ster

Was dat nou zo moeilijk? Nu ja, een beetje lastig zo nu en dan. Dat wel. Volgende week begint er een nieuw Nuttig Leervak waarmee u zich kunt voorbereiden op het groot volledig examen der liefde. De magische weken van het woord... Op maandag 5 februari zult u begrijpen welk een cruciale rol des belles lettres in uw liefdesleven kunnen en moeten vervullen. Want wie het woord niet kent, weet immers niet wat liefde betekent.


Tot volgende week!

Uw eigen Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

P.S. Let op: volgende week ook tips om Valentijns-dag tot in de puntjes te verzorgen. Wat doet u wel, wat nooit en wat altijd? Reserveer maar vast een uurtje of wat in uw agenda.

afsluit