De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Economie Les 3: Balans opmaken

Leiden, maandag 22 januari 2001

Allerliefste Cursisten,

"Enough is enough, no more tears", kweelden Donna Summer en zij van Streisand. Het is waar, vindt u. Maar ja. De noten zijn nog niet verklonken, of u piekert al wanneer het nu genoeg is en op welke momenten nog even doorzetten geboden is. Staat om de hoek het geluk te wachten? Dat is gezegd, maar niet bewezen. Daarom raad ik u in uw eigen belang aan mijn derde economieles te bestuderen over balans opmaken en eventueel het boek der liefde sluiten. Of open te houden, naturellement.

ster

Eerst een kwalijk fenomeen bestrijden. Veel Cursisten met een vaste relatie, of wat daarvoor moet doorgaan, denken de ultieme waarheid over hun Geliefde te vinden door die ander aan een test te onderwerpen. Als die ander niet binnen drie dagen met bloemen op de stoep staat, niet binnen 24 uur spontaan iets liefs heeft gezegd of niet zodadelijk als eerste de welkomstkus geeft, dan... dan... dan is het fini met de l'amour!

ster

Iemand in het geniep testen is een uitmuntende manier om uw romantische relatie om zeep te helpen. Prille Contacten kunnen er evenmin tegen. De Geliefde kan zielsveel van u houden en argeloos doorleven in dat geluk. Het gevolg: na afloop van uw geheime test is er nog niets gebeurd.
Getrouw aan uw plan zet u vervolgens de Geliefde op de kille straatstenen. Daarna bent u beiden eenzaam en ontnuchterd. Was het niet eenvoudiger geweest samen een evaluerend gesprekje te voeren over de voortgang van uw romance?

ster

Enfin, het antwoord op die vraag hoef ik hopelijk niet te dicteren. Aan literatuurlessen komen we later nog toe. Eerst gaan we rekenen. Neem een vel papier. Ook een pen.

ster

Nee, niets op de computer openen. Het fysieke aspect van de balans opmaken - want dat gaat u nu doen - betrekt u intenser bij de zaak dan zomaar wat meetikken.

ster

Bovenaan het vel noteert u in hoofdletters: balans. Streepje eronder.
Daaronder zet u het doel van uw romantisch investeren. Waarom besteedde u ook al weer zo veel aandacht aan die ene Geliefde die moet komen dan wel blijven? Waar was dat toch allemaal om begonnen?
Als u zich dat werkelijk niet meer kunt herinneren, bent u het slachtoffer van een neurose of een gewoonte, wat in dit geval op hetzelfde neerkomt. Foei toch. Het zou u sieren als u nuttiger bezigheden zocht dan anderen lastig vallen met zinloze genegenheid. Hop, mijn Liefdesklas uit. Ga maar een uurtje schaatsen, er zijn nog wakken genoeg in het ijs.

ster

Terwijl u zich overgeeft aan ijsplezier, gaan wij verder met de liefdesles.

ster

Op de linkerkant van uw papier noteert u de feiten. Wat heeft u gedaan voor uw Mogelijke Geliefde? Precies zijn. Geschenken op datum zetten. Verschil maken tussen suggesties en expliciete voorstellen. Agenda erbij nemen om frequentie van contacten te achterhalen. Belangrijk: bepalen wanneer u hiermee begonnen bent. Niet met het romantisch dagdromen, maar met het praktiseren van uw verlangens.
Liefdesfeiten, daar gaat het om in de balansmakerij.

ster

Nu de rechterkant van uw papier.
Daarop noteert u, even systematisch, het resultaat van alles wat u aan de linkerkant noteerde. Uitnodigingen die aanvaard werden dan wel uitgesteld tot een onmogelijke toekomst. Probeer - en dat is très moeilijk - te onderscheiden of een glimlach speciaal voor u bedoeld was of voortkwam uit een goed humeur.

ster

Ik hoop voor u, mes petits enfants, dat u met de laatste kolom een hele tijd zoet bent. Dan valt het u immers gemakkelijk letterlijk een streep onder uw getwijfel te zetten. Want nu is de balans af. In een enkele oogopslag ziet u de resultaten van uw romantische inspanningen. Wordt u aan het lijntje gehouden? Is er vooruitgang te bespeuren? Dan weet u wat u moet doen.

ster

Of niet. Ik zou moi niet zijn, als zij hiervoor geen oplossing wist: een Ultimatium stellen. Te vinden in het Lexicon der Liefde, bij de letter U.

ster

Ziezo. Daar zijn we ook weer uit. Volgende week de nu al gevreesde Tussen-Toets over het nuttige leervak Economie. Daarna zijn we even van de cijfertjes af, en begeven wij ons in de wondere wereld van het woord. Literatuur, des belles lettres. Hopelijk zijn die aan u besteed. Dat is afwachten. Als u eerst maar door die Tussen-Toets heen komt. Ondanks mijn heldere explicaties maak ik me toch een beetje zorgen hierover. Maar op maandag 29 januari zullen wij weten waar u staat in de liefde.

 


Tot volgende week!

Uw eigen Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

P.S. Liefdescursisten, u laat zich toch niet gek maken door het nu al losbarstende Valentijns-circus? Wees gerust, ik zal tijdig praktische tips verstrekken.

afsluit