De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Maatschappijleer Les 4: Is Alleen Ook A-sociaal?

Leiden, maandag 11 juni 2001

Lieve Liefdescursisten,

In een opwelling van vertedering zei ik eens tegen een amant: "Als jij dood gaat, neem ik meteen een nieuwe man." Nog altijd zie ik zijn gezicht voor me, vol boosheid en verontwaardiging. En dat terwijl ik het juist als een compliment bedoelde. Zijn mannelijke charmes waren immers dermate aangenaam, dat ik niet meer zonder wilde. Hij was een reclame voor de zaak. Dat begreep hij niet. Ik was harteloos, oppervlakkig en onvrouwelijk om zo te redeneren, meende hij. Tussen de man en mij ontstond een meningsverschil dat langer duurde dan onze romance. En ook mijn Liefdescursisten laat de kwestie niet onberoerd: wanneer samen, wanneer alleen? En is alleen zijn soms a-sociaal?

ster

Sommigen van ons zijn alleen. Dat wil zeggen, zij zijn niet verwikkeld in een romantische relatie of verkeren in de situatie die op korte termijn te mogen verwachten. Wie in onze moderne maatschappij alleen is, wordt regelmatig gekweld door de gedachte dat dit niet goed is. Zelfonderzoek volgt. Is men lelijk, in het bezit van een afstotend karakter of van nare geuren uit de mond? Uw moeder vindt u aantrekkelijk, maar moederliefde maakt blind, bedenkt u somber. Iedereen lijkt een relatie te hebben, behalve de mensen op wie u niet wilt lijken.

ster

Mais... waarom zo ongelukkig?

ster

Dat zal ik u zeggen. De aanstichter van dit malheur is Plato, een man met praatjes uit de Griekse oudheid. Hij meende dat de mensen vroeger uit twee helften bestonden en daarna niet meer. Om zich weer compleet te voelen, moest men op zoek naar de wederhelft. Geen wederhelft, geen geluk. Dat geloof bestaat nog steeds, alle vooruitgang ten spijt. Wij zien dit Platoonse gedachtengoed ook terugkeren in de wanhopige zoektocht van Bridget Jones naar een wederhelft in de nieuwste bioscoopfilm.

ster

Mais! Cursisten, laat u niets wijsmaken door de oude Griek. Wie alleen is, is samen met zichzelf en dat is alvast een stuk minder eenzaam dan de gemiddelde destructieve relatie. Daarnaast kan het heel nuttig zijn alleen te wezen, zeker als uw hart pas gebroken is.

ster

Een gebroken hart maakt eenzaam. Het doet pijn. Ach, was die Ander er maar! Die is evenweg weg om niet meer terug te komen. Een nieuwe Ander moet uw hart verplegen. Een Tussengeliefde, dus. Dat kan nuttig zijn, maar het heeft ook nadelen. U kunt bitter worden over het gebrek aan Ware Liefde en dat op de arme Tussengeliefde afreageren.
Beter is het dan om alleen te zijn. Socialer ook.

ster

U bent alleen, om simpelweg in evenwicht te komen en uw hart te ontdoen van de laatste romantische verlangens naar uw voormalige Geliefde. Prozaïscher geesten dan ik zouden het een romantische kater uitzieken noemen, maar mijn woordkeus is het niet.
Hoe lang dat moet? Dat merkt u vanzelf wel. Eerst voelt u weerstand tegen de idee, dan probeert u met uzelf een termijn af te spreken (Een week? Tien dagen? Een eh... maand?) en uiteindelijk berust u in de situatie alleen te zijn. Als u romantischer bent dan een slablaadje, voelt u natuurlijk wel opwellingen van ongeadresseerde liefdesverlangens. Laat deze gewoon wegebben. Als u er gehoor aangeeft, raakt u verwikkeld in situaties die achteraf gezien beter een dagdroom hadden kunnen blijven.

ster

Denk erom: geen misbruik maken van deze situatie. Vooral de mannelijke Liefdescursisten hebben er een handje van om een gebroken hart te gebruiken als veroveringstechniek. U kijkt dan kwetsbaar de Mogelijke Geliefde aan en zucht iets over bang zijn voor het openstellen van uw hart. Gevorderde Cursisten murmelen nog iets over dat als hij nog iemand zou durven vertrouwen, dat dan die Ander toch zeker...
Dat is misbruik of bindingsangst, hetgeen in de praktijk op hetzelfde neerkomt. Wie bindingsangst heeft, kan naar de dokter of moet zich niet willen binden. Iemand met hoogtevrees wordt toch ook geen glazenwasser?

ster

En dan... op een dag is het zover. U ontmoet iemand die een Mogelijke Geliefde zou kunnen zijn. Alle emotionele herinneringen aan wat vroeger bestond, zijn weggeëbd en uw hart is open. Ah! Zo begint uw grote Liefde! Wat bent u blij dat u alleen heeft durven zijn!

ster

Tot dusver is de Leidse Liefdescursus veelal uitgegaan van de complexiteit van de tweepersoonsrelatie. Moi kan heur ogen niet sluiten voor de werkelijkheid, waarin allerhande combinaties betreffende l'amour ontstaan. Moi's priemende blik rust vooral op hetgeen in het duistere gebied van de verboden liefde gaande is. Of nu ja, verboden. Het is een kwestie van moraal, en die verandert met de dag. Verboden liefde, bestaat dat eigenlijk nog? Dat leg ik u uit op maandag 18 juni.

 


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Extra:

Repeteer:

afsluit