De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Omgangsvormen: Tussen-Toets

Leiden, maandag 14 mei 2001

Lieve Liefdescursisten,

Vier weken lang legde ik u de basisbeginselen van de romantische omgangsvormen uit. Heeft u het allemaal goed begrepen? Ah... u knikt mij te ijverig naar mijn zin. U wenst zeker het lievelingetje van de docente te worden, hm? Laten we de proef op de som nemen met de Tussen-Toets. Lees de vraag zorgvuldig door, gun uzelf een petite seconde nadenktijd en kies dan het juiste antwoord. Vervolgens klikt u het zelf-diagnose systeem aan. Een kind kan de was doen, zou ik zeggen.

ster

Eerste Question: initiatief nemen
De moderne moraal dicteert dat men 24 uur per dag spontaan moet zijn. Voordat u daarvan oververmoeid raakt, is het verstandig na te denken of u de spontane levensbeginselen wel wenst te omhelzen. Stel, u ziet een Mogelijke Geliefde. Wat doet u?

  • A. Meteen erop af!
  • B. U durft niets, omdat u verlamd bent door plotselinge verlegenheid. U denkt: als die ander echt de Ware is, komt die vanzelf naar mij toe.
  • C. Eerst haalt u diep adem. Dan zegt u uw zo zorgvuldig ingestudeerde spontane openingszin.

Klaar? Voer dan uw Eerste Zelf-Diagnose uit.

ster

Tweede Question: is tact beter dan waarheid?
Een akelige vraag, omdat u hier dagelijks een antwoord op zoekt. Tenminste, als u in het bezit bent van een goed hart en streeft naar eerlijkheid in uw conversatie. Als uw Geliefde zich geheel in de nieuwe kleren heeft gestoken en zo met u uit dineren wil, maar u vindt de combinatie een toonbeeld van wansmaak, wat doet u dan?

  • A. U slijmt en vleit en liegt, alles voor het goede doel. U zou die kleren mooi kunnen vinden, als ze het geweest waren, dus de intentie telt. Feitelijk liegt u niet, zo beschouwd.
  • B. U zegt spontaan: "Met jou mee in die kleren? Trek eerst maar eens wat fatsoenlijks aan."
  • C. U gaat naar een restaurant waar niemand u kent en bent wat stiller dan anders.

En, was het gemakkelijk? Dan is het tijd voor uw Tweede Zelf-Diagnose.

ster

Derde Question: Wie betaalt de rekening?
Vooral voor heren een zenuwslopende vraag. Betaalt u als man de rekening, dan bent u ouderwets, betaalt u niet dat bent u een vrek. Vergelijk: deuren openhouden. Wie het niet doet, is een botterik, wie het wel doet, heet een vrouw te kleineren. Aanverwante probleemterreinen voor dames zijn: een arm over zijn brede schouder leggen, hem kussen of bloemen sturen. Enfin. Hoe moet het met de rekening?

  • A. Op de eerste afspraak geldt de oude regel: de man betaalt.
  • B. Hangt ervan af wie het meeste geld heeft.
  • C. Bij voorkeur betaalt de ander.

En, was het gemakkelijk? Dan is het tijd voor uw Derde Zelf-Diagnose.

ster

U begrijpt hopelijk al dat u nog veel te leren heeft. Niet te optimistisch worden: dat blijft zo. Maar echt akelig is dat niet. Au contraire! Iedere stap die u op het romantische minnepad zet, voert u langs nieuwe uitzichten, over andere bergtoppen en door vreemde dalen. Dat levert grote vreugden op, maar het kan ook leiden tot tobberijtjes.

ster

Om te voorkomen dat u een eenzame gekwelde ziel wordt of blijft, hoort u in contact te blijven met de mensen om u heen. Daarom begint volgende week in de Liefdescursus voor Gevorderden een nieuw en nuttig lesvak, te weten Maatschappijleer.
Of u wilt of niet, u maakt deel uit van de Maatschappij en die zal een oordeel hebben over uw romantische gedrag, of het gebrek daaraan. Aanstaande maandag, op 21 mei, leg ik u uit wat u moet doen als u zich vaak of nooit afvraagt: "Wat zullen de mensen ervan zeggen?"


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit