De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Omgangsvormen Les 4: Veelzeggend Zwijgen

Leiden, maandag 7 mei 2001

Liefdescursisten,

Eens dacht u romantisch gezien voor altijd onder de pannen te zijn. Later bleek dat die gedachte niet aansloot op de werkelijkheid. Alle diepe emoties over samen oud worden gooide u in de sloot. U was boos, bitter en werd uiteindelijk onverschillig. Maar toen ontmoette u een ander voor wie uw hart ontvlamde. Ah! L'amour... U droomt weg, tot uw Geliefde plotseling vraagt: "Heb je ooit zo veel van iemand gehouden als van mij?"

ster

Daar zit u dan. U bent eerlijk maar ook tactvol. U wilt alles samen delen, maar u begrijpt wel dat sommige herinneringen beter alleen kunt beheren. Wat te zeggen nu uw Geliefde die vraag heeft gesteld en u vol romantische verwachting aankijkt?

ster

De waarheid natuurlijk.

ster

Die is eenvoudig.
Maar die vraagt wel om nauwkeurig taalgebruik.

ster

U mag antwoorden: "Nee, zoals van jou heb ik nooit van iemand gehouden." En dat is waar, strikt genomen. Want iedere liefde is uniek, en is nooit eerder gevoeld. Als u echter bemerkt, dat u van iedereen meer gehouden heeft dan van degene die zich momenteel uw Geliefde noemt, stemt dat hopelijk tot nieuwe inzichten omtrent uw affaire.

ster

In het prille stadium van een romantische kennismaking is het altijd af te raden over eerdere relaties te beginnen. Doe dat jamais! De ander voelt zich bij voorbaat ééntje uit een rij, en bedankt feestelijk voor die vernederende ervaring. U zou hetzelfde doen, tenzij u masochist bent.
Zeg dus niet bij wijze van toenaderingspoging: "Ik voel me altijd aangetrokken tot ondernemende mensen als jij." Maar zeg liever: "Wat dapper dat je alleen op vacantie gaat." Nog een voorbeeld. Zeg nooit: "Jij kunt het beste kussen van iedereen." Maar zeg alstublieft iets als: "Je maakt nieuwe gevoelens in mij wakker." Al naar gelang de omstandigheden kunt u hierover in details treden.
Het principe is duidelijk: verwijs alléén naar de unieke kwaliteiten van de ander en het moment, verwijs nooit hardop naar eerdere momenten.

ster

Dit zijn natuurlijk simpele voorbeelden. Als een romance zich ontwikkelt, en dat is altijd de bedoeling, nadert u vanzelf een mijnenveld.

ster

De hartstochtelijke naturen onder de Liefdescursisten bemerken dat zij opeens 's nachts urenlang gekweld worden door nieuwe gedachten over het liefdesverleden van die ander. U stelt zich voor hoe uw Geliefde eens een ander kuste en dezelfde beloften deed die u aanvankelijk met zo veel vreugde aanhoorde. Hoe zit dat eigenlijk?
Uw woede vermengt zich met wrok, uw afkeer met onverschilligheid en als het ochtendlicht uw eenzame slaapkamer binnenstroomt, moet u uiteindelijk toegeven dat u jaloers bent. Op zich is dat een mooie eigenschap, maar het kan overdag ook. Wie zich 's nachts overgeeft aan jaloersige denkbeelden, raakt uit balans en gaat vragen stellen waarop het antwoord alleen maar de jaloezie voedt. Doe dat niet! Zorg liever voor een goede nachtrust waardoor u alles weer in perspectief ziet. Als u huisarts niet staakt, is een beetje valium zo geregeld.

ster

Met deze praktisch-filosfische overwegingen hebben we genoeg aandacht aan de omgangsvormen besteedt. Tenminste, dat mag ik hopen. Of die verwachting terecht is - en u stelt mij toch niet teleur? - kunt u volgende week beoordelen. Dan is het weer tijd voor de romantische Tussen-Toets waarmee u met het zelfdiagnose systeem kunt uitvinden of u een fijnbesnaarde ziel bent of een botterik.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Uit Mijn Eigen Leven

afsluit