De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Omgangsvormen Les 3: Zeggen en Bedoelen

Leiden, maandag 30 april 2001

Lieve Liefdescursisten,

In het verleden ben ik dichter bij moord en doodslag geweest dan u kunt vermoeden. Mijn amant die zich altoos had laten voorstaan op goed kunnende luisteren, bleek mij niet te willen begrijpen toen ik hem zijn horkerige gedrag uiteenzette. Hield hij zich dom of was hij zo dom? Mijn bloed begon te koken terwijl hij sullig voor zich uit keek. Om zijn aandacht te trekken, boorde ik mijn naaldhak in zijn voet. "Wat is er?" vroeg hij geschrokken. Alle opwinding was aan hem voorbij gegaan.

ster

Ondanks het feit dat ik als Liefdesdocente duizenden van u, mijn Liefdescursisten, onder mijn hoede heb en uw amoureuze perikelen aanhoor, bezit ik nog altijd een optimistische kijk op de liefde. Malgré tous geloof ik in onderling begrip, elkaar aanvoelen en samen één zijn.
Dit mooie gedachtengoed genereert evenwel problemen. De man gaat naar de kroeg om met andere manspersonen bier te drinken en over vrouwen te klagen. De vrouw in kwestie belt haar vriendinnen op en analyseert de situatie uitvoerig. Heeft een van beiden gelijk? Mais non!

ster

Regelmatig ontvang ik mails met klachten over heren. Zij tonen zich ongevoelig voor subtiele opmerkingen, veinzen domheid over belangrijke kwesties waar begrip juist geboden is en maken ook nog eens luidruchtige grapjes op intieme momenten. Fijne herinneringen ophalen aan speciale momenten kunnen ze meestal ook niet; hun emotionele geheugen is één grote gatenkaas.
Over dames bestaat ook veel ontevredenheid. Zij vertellen niet wat ze willen en gaan vervolgens langdurig pruilen zonder opheldering te verschaffen. Ook hechten zij aan buitensporig aan details die voor heren onbelangrijk zijn. Verder vernemen zij graag wat een heer denkt, voelt en ervaart, net als hij weer eens zo'n prettig leeg moment doormaakt.

ster

Laat dat alles eens waar zijn.
En wat dan?

ster

Men kan elkaar eindeloos trachten op te voeden tot een spiegel van zichzelf, maar dat is een investering die niet loont en waarvoor geen subsidie verstrekt wordt. Bovendien, mocht u slagen in uw beschavingsarbeid, verveelt u zich al te gauw met het resultaat.
Het is daarom practischer en efficiënter om de waargenomen verschillen in uw voordeel om te buigen.

ster

Men neme een man. In de regel houdt hij van concreet en duidelijk. Is hij modern, of wil hij daarvoor doorgaan, dan zal hij veel spreken over aanvoelerij. Pas later blijkt, dat het laatste veelal letterlijk genomen moet worden.
Indien u met een man een romance wilt opbouwen, is het belangrijk om essentiële informatie in korte zinnen over te brengen. Zeg dus niet: "Heb jij er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn om met iemand de rest van je leven door te brengen?" Dan denkt de man dat u informatie vraagt over zijn gedachtenpatroon. Zeg daarom liever: "Hier, een ring. Doe om. Dan zijn we verloofd. Dat is fijn."

ster

Nu over het romantisch omgaan met dames. Dat gaat het beste met innige vriendelijkheid. Kleur uw woorden met oprechte warmte, onthou hoe de poes heet en sta niet meteen met oplossingen klaar als er een probleempje is; zij verlangt alleen een luisterend oor. Beloof nooit: "Ik zal altijd van je houden" als u enige passie ervaart, want zij neemt dat letterlijk en beschouwt dat als een contract met bloed ondertekend. Het is daarom beter iets te formuleren als: "Jij bent de liefste die ik ken." Dat is even waar en kan in een later stadium veel hartzeer voorkomen.

ster

Tussen hetgeen u zegt en wat u ermee bedoelt, kan een wereld aan misverstanden ontstaan. Wie bovenstaande regels toepast, zorgvuldig en consequent, maakt het zichzelf veel gemakkelijker. En waarom zou de liefde moeilijk zijn?

ster

Op maandag 7 mei sluiten we het examenvak Omgangsvormen af met een les over een delicaat onderwerp: moet men met de huidige Geliefde spreken over voormalige Geliefden? En zo mogelijk nog delicater: spreekt men met voormalige Geliefden over de huidige Geliefde? Gevoelig, zeg dat wel, want hoe bijvoorbeeld het feit te verklaren dat u zo fijn kunt kussen? Het enthousiast vermelden van ervaring kan jalouzie opwekken.
Aanstaande maandag leer ik u laveren tussen de klippen van gezond verstand, goede smaak en practisch inzicht.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

P.S. Voor de zorgelijke types onder u: neen, een strafblad bezit ik niet. Ondanks het feit dat mijn hartstochtelijke temperament passie boven strafrecht stelt, ben ik nog nooit veroordeeld voor een crime passionel. Of dit getuigt van een onschuldig gemoed dan wel een geslepen aard, kunt u zelf bedenken.

afsluit