De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Omgangsvormen Les 2: Te Vroeg of Te Laat

Leiden, maandag 23 april 2001

Liefdescursisten,

Enkelen van u hebben mij de afgelopen week een voor-oorlogse mentaliteit verweten. U noemde mij ouderwets, suggereerde dat ik overmatig gehecht was aan omgangsvormen en dat ik alle spontaniteit door de WC spoelde, vond u ook al niet goed.
Tant pis, zou mijn tante uit Parijs zeggen. Voor de oorlog was er veel moois dat nu vergeten is. Zo bestonden er zwijgende films, waarin vurige liefdesaffaires ontstonden zonder een enkel gesproken woord. Dat het kán, zult u uitroepen. U komt juist altijd woorden tekort. Interessant.

ster

Hier nu hebben we meteen de heikele kwestie van deze week. Feitelijk draait die om evenwichtsgevoel. In onze het-moet-kunnen-tijd, waar ik vorige week over sprak, is dat gevoel schaars. Du moment dat er een emotie of een gedachte in u opkomt, wenst u die te uiten. U telefoneert, faxt, e-mailt of indien u in gezelschap bent, doet uw mond open en laat alles eruit komen. En dan ziet u wel wat ervan komt. Meestal ellende. Ja, gek, hè?

ster

Ik zal u enkele fundamentele richtlijnen meegeven op uw levenspad. Zo vermag u de grootste brokkenmakerij te vermijden. Bovendien, en dat is de onmisbare meerwaarde van de richtlijnen, kunt u uit het fundamentele meteen het triviale afleiden.

ster

Ten eerste: woorden van liefde spreken.
Indien u meent van de ander te houden op de dag na de ontmoeting, dan dient u daar nog eens over na te denken. Heeft u achteraf bezien eerder een vergelijkbare emotie ervaren, en bleek dat inderdaad liefde te zijn? Of was het toch verliefdheid of domme lust? Wees voorzichtig met woorden van liefde te spreken. Te vroeg is pijnlijk.

ster

En te laat?
Dat is aller-ellendigst. Als de ander smacht en wacht, en u denkt dat het morgen nog vroeg genoeg is om een woord van liefde te spreken, enfin, leest u maar eens in de krant de overlijdings-advertenties.
Moi is uitermate zorgvuldig met het woord liefde want moi ervaart het als een verklaring die tot de rest van haar leven geldt. Zwaar op de hand? Misschien. Het kan ook zijn, dat niemand de liefde zo serieus neemt als uw Liefdesdocente.

ster

Terzijde: hardop zeggen, moet dat echt?
Als het onmogelijk is, hoeft het niet. Toch kan een ander daar wanhopig veel naar verlangen. Uw attenties, uw voortdurende zorg en aandacht, uw tedere hand, het is alles niet genoeg voor het auditieve hart dat de feitelijke woorden wil horen. Er zijn duizend manieren waarop liefde zichtbaar is, maar als uw Geliefde net die ene wil horen waarmee u moeite heeft, dient u zich te bezinnen.
Afwegen is geboden. Heeft die ander het geduld te wachten tot u dat durft? Het begrip om te begrijpen wat u doorstaat? Praktisch: volstaat misschien een bandopname van uw stem die met dat tedere timbre de woorden spreekt? Of kunt u niet omdat u niet wilt?

ster

Twee: wat te doen na ruzie?
Geloof mij: niets werkt zo louterend voor de liefde als een ruzie. U leert nieuwe aspecten van de persoonlijkheid uwer Geliefde kennen, die u inzicht verschaffen over uw romance. Is die ander staalhard uit op het eigen gelijk en ervaart u geen enkele barmhartigheid met uw ontreddering? Ga dan eens na of dat strookt met uw idee van liefde.
De minste durven zijn, is voor weinigen weggelegd. Trots, ego en angst voor afwijzing verhinderen dat u de eerste stap doet. Probeer toch maar in gesprek te blijven en hoop dat u zo samen weer op het goede pad geraakt. Bedenk ook wat u het fijnste vond om samen te doen. Was het winkelen? Die ene keer toen u samen onder de douche stond? De knusse dagelijkse gesprekjes? Het gevoel dat u altijd op die ander kon rekenen? Dergelijke herinneringen stemmen u milder, en maken u liefdevoller tegenover de ander. Mild is goed. Mild is liefde. Daarvoor is het nooit te vroeg.

ster

Drie: komt liefde te vroeg of te laat?
Indien u ware liefde voelt, is het nooit te laat. Maar: ware liefde! Niet zomaar een voorbijstormend emotietje dat zich net zo goed aan een ander zou kunnen hechten. Dit zeg ik met nadruk tot de oudere Liefdescursisten die, eens diep teleurgesteld, menen nooit meer lief te kunnen hebben. U kunt tachtig zijn en dan de Ware tegenkomen. Neem die kans! Desterteer uit het bejaardentehuis, negeer het gemopper van uw kinderen en besteed uw laatste spaarcenten aan een caravan waarin u samen gelukkig bent. Liefde komt nooit te laat.
En de wat prillere Cursisten? Regelmatig ontvang ik schuchtere mails van dertienjarigen, die voor het eerst verliefd zijn. Zij vrezen dat ik hen niet serieus neem. Maar dat doe ik wel. Want als het hart klaar is om liefde te ervaren, is het tijd. Niet te vroeg.

ster

Welnu, met deze lesstof kunt u weer een weekje vooruit. Volgende week de derde les van het Examen-vak Omgangsvormen, te weten mannenpraat en vrouwentaal. Zijn er werkelijk verschillen? En hoe kunnen wij die benutten? Op Koninginnedag, maandag 30 april, weet u het antwoord op deze en andere vragen.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit