De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Omgangsvormen Les 1: Moet Het Kunnen?

Leiden, maandag 16 april 2001

Mijn dierbare Liefdescursisten,

Iedere dag schalt ons via de radio dat reclamedeuntje tegemoet: "Dat kan toch niet! Of kan het wel?" Ziehier de moderne moraal: alles lijkt te moeten kunnen. Maar niemand weet dat zeker en een ieder twijfelt over wat het juiste is om te doen of te laten. Dat geldt zeker voor het mijnenveld dat uw liefdesleven is. Daarom deze week de eerste les Omgangsvormen, waarin u enkele basisbeginselen leert begrijpen en toepassen. Want alles goed en wel, maar u moet er wel wat aan hebben. N'est-ce pas?

ster

Onlangs ontmoette ik tijdens een lezing een charmante heer. Hij was al wat ouder, langdurig getrouwd en toch menselijk gebleven. Dat kwam door zijn intelligente echtgenote, die hem aan mij voorstelde. Na de lezing nam het echtpaar vriendelijk afscheid van mij. De man rukte mijn jas van de kapstok en hield die dwingend voor mij open. Terwijl ik de jas over mijn schouders liet vlijen, zei ik prijzend tot haar: "Een man die een jas aan durft te reiken, wat moedig in deze onzekere tijden!"

ster

Uiteraard begreep zij meteen wat ik bedoelde. De gemiddelde man is in verwarring en durft nog maar zelden hoffelijk te zijn. Als een vrouw de moed heeft gebracht om ook deuren voor heren te openen, struikelen zij veelal over de drempel. Zulks is niet bevorderlijk voor de romantiek.

ster

Daarom is het verstandiger om uiterst voorzichtig om te gaan met ieder Pril Contact. Al uw vermeende charme laat u keurig opgevouwen in de linnenkast liggen. Niet meteen rozen sturen, even wachten met de invitaties voor avondjes uit met diner vooraf en allerhande verklaringen van gevoelens zijn in deze fase overbodig en irrelevant. "Dat moet toch kunnen?" smeekt u.

ster

Nee.
En waarom niet ?
Dat zal ik u zeggen.

ster

Als u de holderdebolder-methode toepast, want daar hebben we het hier over, komt dat eerder overweldigend dan charmant over. De ander voelt zich verstikt. Of, en dat is erger, meegesleept in een roes die vroeger of later overgaat. Daar zit u dan met alle goede bedoelingen en uw charmanterigheid: eenzamer dan tevoor. Maar wees gerust. Het kan ook anders.

ster

De essentie van charme is beleefdheid, een gedragsnorm die berust op wellevendheid. Dat heeft u nodig om Prille Contacten te laten bloesemen. In de eerste fase van ieder contact gebruikt u wellevendheid om uw Mogelijke Geliefde zich op zijn of haar gemak te laten voelen. U dient dus op te letten waar de Mogelijke Geliefde gevoelig voor is. Daar stemt u nu uw gedrag op af. Zo gruwt een fijngevoelige geest van grove moppen, terwijl een wat plattere persoonlijkheid daar weer veel aan beleeft. Via enkele e-mails, een prettig telefoongesprek of een belangstellend faxbericht kunt u al veel te weten komen waarmee u een ontmoeting een wel-levend karakter kunt geven.

ster

U begrijpt het al. Ik heb geen boodschap aan dat het-moet-toch-kunnen van de spontaniteit, de dwang van het jezelf-blijven of aan goede bedoelingen die alles schijnen te rechtvaardigen. Ik dacht het niet. Iemand die met enige bedachtzaamheid in de liefde handelt, toont in de praktijk aan er iets voor over te hebben. Pril geluk is broos. Wees er très voorzichtig mee.

ster

Aanstaande maandag meer aandacht voor omgangsvormen op zinsniveau. Wat zegt u wel en niet tegen die ander? Wanneer is te vroeg en wanneer is het te laat voor een eerste liefdesverklaring, en mag dat tegenwoordig ook in een e-mail? Volgende week kent u op deze vragen het antwoord.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit