De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Algebra: Tussen-Toets

Leiden, maandag 9 april 2001

Lieve Liefdescursisten,

Waarom toch deze Tussen-Toets, hoor ik af en toe in de wandelgangen van de Liefdescursus mompelen. Welnu. Als u de vraag stelt, zou zelfs ik het antwoord bijna schuldig blijven.
Bijna, zei ik. Want u heeft nog veel te leren op romantisch gebied. Deze Liefdeslessen geven u nuttige informatie over het ontstaan, verdwijnen dan wel behouden van l'amour. U bestudeert de stof en om u alert te houden, volgt er geregeld een Tussen-Toets.
Deze week kunt u via het zelf-diagnose systeem vaststellen of u de afgelopen weken nog iets bijgeleerd heeft op romantisch gebied. Nieuwsgierig?

ster

Eerste Question: is liefde logisch?
Alle chansons die u hoort, de lectuur die u tot u neemt en de films die u ziet leren u hetzelfde: indien u het juiste doet, zal eeuwige liefde uw beloning zijn. Als A, dan B. Klopt dat?

  • A. Zeker. Anders zouden ze het niet zeggen.
  • B. Nou nee. Als u zo terug kijkt op uw ervaringen, valt er geen touw aan vast te knopen.
  • C. Misschien. Ik weet nooit wat er precies aan de hand was.

Weet u heus zeker het goede antwoord te hebben gekozen? Voer dan uw Eerste Zelf-Diagnose uit.

ster

Wij vervolgen. Hopelijk bent u inmiddels over uw weerstand tegen algebra heengeraakt. Ik heb alleen het basismateriaal behandeld. Het kon nog allemaal veel ingewikkelder. Mijn bedoeling was u eens op een andere manier over l'amour te laten nadenken. En denken is doen, maar daar kom ik nog op terug.

ster

Tweede Question: bepaalt het doel de weg?
Dit leunt tegen de filosofie aan, maar is toch heel bruikbaar. Als u een Aanstaande Geliefde wenst te veroveren, dient u zich dan vol interesse op te stellen, of juist onverschilligheid te veinzen?

  • A. Liefde en algebra zijn aan regels gebonden. Een juiste methode vormt de kortste afstand tussen X en Y.
  • B. Deze vraag kan ik niet beantwoorden met algebra en ik heb heus goed opgelet.
  • C. Ik ga met volle kracht op mijn doel af. Iedereen is toch gevoelig voor belangstelling?

Klaar? Dan kunt u uw Tweede Zelf-Diagnose uitvoeren.

ster

Derde Question: ben ik incompleet als ik alleen ben ?
Iedere verzameling heeft een bepaald aantal elementen, afhankelijk van de definitie. Moi behoorde in een ondeugend verleden tot een verzameling van drie, in soberder dagen tot een verzameling van één en maintenant bepeinst zij het wezen der ontwikkelingen. Maar wat betekent dat voor u?

  • A. Als ik geen Geliefde heb, voel ik mij incompleet.
  • B. Ik zou gaarne met de Liefdesdocente kennismaken. Geeft zij ook bijles?
  • C. Het maat mij au fond niets uit. Maar eh... zouden daarom mijn Geliefdes zo kort blijven?

Dat is snel. Bravo! Maar is het ook goed? Voer uw Derde Zelf-Diagnose uit om daar achter te komen.

ster

Volgende week een nieuw Liefdesexamenvak, dat men name voor de kinkels onder ons interessant is: Omgangsvormen. Wat is beleefd en wat charmant? Wanneer moet u kleine geschenken geven, en wanneer grotere? Speciaal voor heren: welke houding is geboden ten opzichte van haar huisdier? Deze en andere nijpende kwesties komen aan de orde in het vak Omgangsvormen.

ster

Op maandag 16 april verkennen we het schemergebied tussen charme en beleefdheid. Ook besteed ik aandacht aan het soms opmerkelijke verschil tussen hoe u iets bedoelt en hoe het overkomt. Waarom uw goede bedoelingen nooit genoeg zijn, leg ik al in de eerste les uit. Kunt u meteen toepassen!


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit