De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Algebra Les 1: Is Liefde Logisch?

Leiden, maandag 19 maart 2001

Lieve Liefdescursisten,

U wenst iemands liefde op te wekken. Daarom doet u alles wat die ander aangenaam is. Na verloop van weken, zelfs maanden, moet u constateren dat het hart van die ander voor u slechts... afkeer voelt. Comment?
Afkeer.
Zoiets gaat tegen alle wetten van de algebraïsche beginselen in. U deed A, verwachtte als gevolg daarvan B maar moest accepteren dat C uw resultaat werd. Ergens is iets mis gegaan, maar wat precies weet u niet. Deze week verneemt u dan ook het antwoord op uw prangende vraag: is de liefde logisch?

ster

Achteraf altijd.

ster

Dat komt omdat u achteraf alle elementen kent die tot het ongewenste resultaat hebben geleid. Idealiter althans.

ster

U begrijpt het al. Het kenmerkende verschil tussen de logica van algebra met die van de liefde, is dat u in de algebra de uitkomst ener vergelijking leert voorspellen. In de liefde blijft het altijd ongewis. Zij is logisch, maar op een onvoorspelbare wijze. Daarom juist kunnen wij ons voordeel doen met de algebra.

ster

Allereerst bestuderen wij het fenomeen 'resultaat'. In de algebra is dat een uitkomst die niet voor nadere interpretatie vatbaar is. C is C en c'est ça. Die gedachte mag u enig houvast geven als u piekert over wat te doen. Onlangs hoorde ik het verhaal van een wanhopige Liefdescursist, wiens geliefde een jaartje gaat werken in een vreemd land, ver over de ocaan. Hij vroeg mij om raad.
Ik liet mij leiden door de logica en bevestigde dat dit nu eenmaal zijn situatie was (men ziet: C is C). Omdat hij nu niet meer tegen de onverbiddelijke waarheid hoefde te vechten, kreeg hij gemoedrust. Een groot goed. Nu beleven zij romantiek in cyberspace.

ster

Wij vervolgen met Loekie Knol, chanteuse en brekebeen. Zij zong: "Wat heb ik nu aan algebra, nu ik voor de keuze sta, jij vraagt van wie ik nou het meeste hou." Waarna La Knol nog vermeldde dat zij zowel van kaas als van jam hield.
Wij gunnen haar alle soorten broodbeleg, maar daar gaat haar lied niet over. Alweer die afkeer van algebra, alsof het iets moeilijks is, iets ondoordringbaars, iets dat niets met liefde van doen heeft. Dat is natuurlijk een vooroordeel. Men hoeft maar een Geliefde te horen die zich probeert te rechtvaardigen voor een begane misstap en alle wetten van de logica proberen zich in uw oor te wringen.

ster

Mais... daarmee is niet alles gezegd. U vraagt nu: "ben ik dan aan de Goden overgeleverd, als het om liefde gaat?"
Ja en nee.

ster

Ja, want Amor, Cupido et les autres beslissen wat uw lot is. Achteraf kunt u de gang van zaken wel reconstrueren (dan leidde A opeens heel logisch tot D), maar de zaak is dan al beklonken.
Nee, want het Goddelijk besluit wordt genomen op basis van uw handelen. Lui op de bank blijven hangen of alleen passief mijn lessen volgen heeft dus geen zin. Wat dat betreft zijn Cupido c.s. en de Liefdesdocente het eens: liefde is een werkwoord. U bepaalt wat u verlangt en zet zich in om dat te bewerkstelligen. Heus, eenvoudiger kan ik het niet zeggen.

ster

Als u deze les heeft kunnen volgen, dan verwelkom ik u van harte in de Liefdesklas van volgende week. Op maandag 26 maart gaan we verder met algebra en liefde, want dan leg ik u uit of een romantische verzameling uit meer dan twee kan bestaan, en wat u in de praktijk heeft aan het fenomeen van de vergelijking.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit