De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Economie Les 1: Romantisch Kapitaal

Leiden, maandag 8 januari 2001

Lieve Liefdescursisten,

Innig tevreden was ik de afgelopen week over moi, want uw opstandige mails waren het bewijs dat ik een gevoelige snaar had weten te raken met de idee liefde als economisch proces te behandelen. U klaagde, mopperde en was zelfs een enkele keer cynisch. Niet bepaald de houding die ik van u verwacht, Liefdescursisten. Maar alle begin is moeilijk, dus vooralsnog zal ik wat door de vingers zien. Blijf daar echter niet op rekenen, want uw krediet is sneller verbruikt dan u denkt. Dat geldt voor uw nederige plaats in mijn liefdesklas, en evenzeer voor uw positie als Aanstaande Geliefde. Het is goed, als u zich daarvan rekenschap geeft. Met andere woorden: wat is uw romantisch beginkapitaal?

ster

Stil maar. Het wordt heus niet moeilijk. Probeer eerst het basisprincipe van de Economie der Romantiek te begrijpen. Dat zit zo.

ster

Net als in het economisch verkeer, circuleren ook hartsgevoelens dankzij krachten als vraag en aanbod, schaarste, doelgerichte investeringen en een toefje geluk. Par example. Uw vraag: het type Geliefde dat fijn kan voorlezen, mooie tatouages heeft en geld kan wisselen tot zeker tien gulden. Het is een willekeurig voorbeeld, geheel losstaand van mijn eigen voorkeuren, naturellement
Waar is het aanbod zulker mannen? Niet in het Rijksarchief. Het heeft dus geen zin te investeren in een jaarkaart. Oriënteer u in dat geval eens op rugbyvelden. Voorlezen valt altijd nog aan te leren.

ster

Mais... wie de spelregels van rugby niet kent, heeft een romantisch beginkapitaal van 0 (nul). En zo zijn we met een fascinerende voorzet bij de kern van de zaak aangekomen.

ster

Uw romantisch kapitaal is het geheel aan kennis, kunde en vaardigheden die u nodig heeft om uw ideale Geliefde te verkijgen en te behouden. Dat kunt u gemakkelijk vergroten. Bent u verslingerd aan een Cybergeliefde overzee, volg dan een taalcursus zodat u ook gedichten kunt schrijven. Als uw Geliefde idolaat van bergbeklimmen is, schaf een atlas aan. Wenst de ander oeverloos gevoelens te analyseren, leer eindelijk luisteren. Heren worden er bijna miljonair van, romantisch-technisch gesproken.

ster

Doe in dezelfde gevallen het tegenovergestelde, en uw romantisch kapitaal slinkt.

ster

Nu enkele complicaties.
Hoe schaarser het type Geliefde is dat uw wenst, hoe meer moeite u zult moeten doen om die ander te vinden en verleiden. Het is dan raadzaam uw romantisch kapitaal te vergroten.
Iedere Aanstaande Geliefde komt overweldigend over, daarvoor is het nu eenmaal een Aanstaande Geliefde. Maar een ander kan werkelijk te veel voor u zijn. Nooit zult u zo goed zijn, zo mooi, zo lief of zo eh... ondeugend. Kunt u uw romantisch kapitaal onmogelijk vergroten, dan is het raadzaam niet veel in die ander te investeren. Het is eenvoudig allemaal un peu trop.
Andersom kan ook. Tot uw geluk vindt de Aanstaande Geliefde u een wonder van heerlijkheid. Dat is fijn, zij het van korte duur. Hoe groter uw schaduw waarin die ander staat, hoe kouder het daar is. Op wintertenen zit niemand te wachten.

ster

Kapitaal is er om gespendeerd te worden, vindt mijn belastingconsulente, maar doe het wel gericht. Een nuttig advies, dat ik gratis aan u doorgeeef.

ster

Volgende week staat dan ook op het lesrooster: Les Twee van Economie: romantisch investeren. Wat zijn verstandige investeringen in de liefde, en welke kunt u beter nalaten? Wat moet een investering eigenlijk opbrengen? En hoe lang moet u daarop wachten? Deze en andere vragen kunt u zelf beantwoorden op maandag 15 januari.


Tot volgende week!

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

P.S. Nog maar twee weken, en dan volgt de eerste Tussen-Toets al. Wie goed heeft opgelet, hoeft nergens bang voor te zijn.

extra: Uit Mijn Eigen Leven

afsluit