De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Examentijd
Leidse Liefdescursus

Goede voornemens

Leiden, maandag 1 januari 2001

Beminde Cursisten!

U vreesde dat ik u verlaten had, en sommigen van u hoopten dat zelfs. Neen, ik ben er nog en weer. Net als Judy Garland, Zsa Zsa Gabor en Elisabeth Taylor heb ik wederom vele stormen doorstaan. Hier ben ik, gekwetst geweest maar niet geknakt geraakt. Een liefdesdocente is au fond ook geen worstje.

ster

Enfin. Nu reeds dwaal ik af.

ster

Liefdeskneusjes, wees gerust. Mijn schouders zijn nog steeds even breed als elegant en bieden u troost wanneer dat nodig is, mijn haviksogen analyseren uw gestuntel even meedogenloos als voorheen en mijn karakterstructuur is onveranderd: streng als het kan, teder wanneer het moet.

ster

In de maanden die achter mij liggen, heb ik bijna evenveel lippenstiften als amants versleten, met alle bijbehorende perikelen van dien. De spleen waardoor ik getroffen werd, toen mijn favoriete merk uit de collectie ging! Ik spreek hier over lippenstift, dat begrijpt u.

ster

Intussen was u er nog erger aan toe. Even heb ik overwogen u het voordeel van de empirische ervaring te gunnen, maar die leidde in uw situatie alleen maar tot ergere ellende, zo bleek. Uw mails hebben mij terug geroepen, uw nood dwingt mij tot het geven van nieuwe liefdeslessen en uw goede voornemens manen mij tot spoed. Want uw wil om het goede te doen, is nu sterk.

ster

Daar zit u dan, met een leeg hart. Zo leuk was het eigenlijk niet met de jaarwisseling. O ja, champagne en oliebollen waren er in overvloed, maar l'amour, die echte ware warme liefde... precies, dat ontbrak. Mijn hart snikt verdrietig met u mee.

ster

Maar wat nu?

ster

Gezien uw situatie, heb ik besloten Nederland tot mijn missiegebied te verklaren. Er komen speciaal voor u nieuwe liefdeslessen. Belgen mogen ook meedoen. Sinds die zogenaamde afscheiding in 1830 is het daar immers ramp op ramp geweest en een helpend Hollands handje is meer dan nodig. Mijn lessen zullen daarom voortaan alleen in het Nederlands zijn, en niet meer zoals voorheen in het Engels vertaald worden. Een mooie gelegenheid voor de Walen om een fatsoenlijke taal te leren, zou ik zeggen.

ster

Dit jaar is het Examentijd in de Leidse Liefdescursus. U gaat zich daarvoor prepareren via enkele Nuttige Leervakken. In Economie leer ik u bijvoorbeeld wat uw beginkapitaal der liefde moet zijn, hoe u de balans van een relatie opmaakt en wat een goede romantische investering is. Daarna volgen vakken als Literatuur, waarin ik u het belang van het fraaie woord uitleg (lees alvast het educatieve verhaal over Reinaert de Vos) en Algebra voor degenen die minder dan niets van de logica der liefde begrijpen. Voor degenen met sociaal gevoel, hetgeen u allen hoort te wezen, volgt dan het Nuttige Leervak Maatschappijleer, dat u onder meer doet inzien hoezeer de moraal een tijdgebonden fenomeen is.
Heeft u alles met succes afgerond, dan weet u meer van l'amour dan u ooit voor mogelijk hield.

ster

Het is nogal wat, hm? Maar het moet lukken. Om uw vorderingen te controleren, zal ieder Nuttig Leervak afgerond worden met een Tussentoets. Zo kunt u uzelf een beetje bijhouden.

ster

Daarna legt u het Liefdes-Examen af.

ster

Volgende week op het lesrooster: Les Eén van Economie: uw romantisch beginkapitaal. Wat hoort u in huis te hebben om een mooie liefdesrelatie te kunnen beginnen? Wat mag en moet u van de Aanstaande Geliefde verwachten? Over zeven dagen weet u dit en meer. Alors, Liefdescursisten! We gaan beginnen!


Tot volgende week maandag,

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

afsluit