De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Droom & Daad
Leidse Liefdescursus

Hand Vasthouden

Leiden, maandag 3 maart 2003

Mijn lieve Liefdescursisten,

Er zijn zaken die in de romantiek van een zó groot belang zijn, dat ze uw liefdesleven kunnen maken of breken. Eén van die zaken is zeker het Hand Vasthouden. Ga maar na. Grijpt een klamme hand de uwe, dan is uw eerste impuls om die af te schudden. Ontvangt u een week handje dat als een dood wormpje in uw hand rust, dan krijgt u daar geen tedere gevoelens door. Een harde handgreep schrikt u daarentegen weer af. Nu u er eens bij stilstaat, weet u eigenlijk helemaal niet meer hoe het dan wel moet. En wannéér, want temidden van al die verkeerde momenten bevindt zich ergens het juiste moment. Maar waar?

blaadje

Laat mij bij het begin beginnen. Kijkt u eens naar uw eigen handen. Bovenkant. Onderkant. Nagels. En? Als uw leven ervan afhing, zou u die dan aan uw Mogelijke Geliefde laten zien? Welnu, uw hart hangt ervan af, en dat vindt moi zo ongeveer hetzelfde.

blaadje

Een half woord is meestal genoeg, maar nu moet het kennelijk in hele zinnen. Was uw handen. Reinig uw nagels. Schoon is het begin. Netjes is stap twee: verwijder losse velletjes en uitstekende nagelspinters. De laatste stap heet verzorging. De huid hoeft geen schuurpapier te zijn. Een crème na het handenwassen doet veel. Neen heren, daar wordt u niet homosexueel van. En als u daar zo weinig voor nodig had, zou het hoog tijd voor een zalfje worden, dacht ik zo. Dames! Een beetje crème is voldoende. Heren die te veel films gezien hebben, willen het hand vasthouden soms uitbreiden tot de handkus, hoewel dat tout autre chose is. Zuinig aan met de emulsie. Zelfs de duurste rozencrème hoort op de hand, niet in de mond.

blaadje

Mooi. Uw handen zijn er klaar voor. Nu nog het goede moment bepalen en dan kiezen uit de juiste Hand Vasthouden Technieken.

blaadje

Gevorderden in de romantiek weten wanneer het goede moment daar is; dat komt omdat zij beschikken over Romantische Intuïtie. Wie dat niet heeft, is slecht af. Mais.... gelukkig ben ik er! Ik zal het eenvoudig houden.

blaadje

U wenst de hand van een ander vast te houden. Romantisch, en zonder dat er verschrikkelijke vragen komen als:
"Wat denk jij dat je aan het doen bent?"
of:
"Wat krijgen we nou?"
of:
"Wat is er?"

blaadje

Wat u nodig heeft, is een reden. Wie zomaar een hand vastgrijpt, vraagt om afwijzing. Die reden kunt u best zelf in het leven roepen. Blijf daarbij wel praktisch denken. Zorg bijvoorbeeld dat de Mogelijke Geliefde altijd letterlijk onder uw handbereik zit en dat u weet waar die ander de handen houdt. U wilt vast niet onder een dinertafel graaien, daar komen alleen maar misverstanden van.
De juiste reden is afhankelijk van de juiste situatie. Dit zal ik toelichten.

blaadje

Stel, u loopt samen op straat nadat u de bioscoop heeft bezocht. Het is donker, de avond vordert. U keuvelt onderhoudend over van alles, al staat het zweet u koud op de rug. Deze situatie is uitermate geschikt voor het Spontaan Hand Vast Houden. U begrijpt vanzelf wel, dat 'spontaan' hier hetzelfde betekent als 'ingestudeerd'.
Laat uw arm langs die van de ander slingeren. Het moet er natuurlijk uitzien. Dan raakt u met uw hand die van uw Mogelijke Geliefde. Paar keer herhalen. Is er geen terugdeinzen, dan kunt u het toevallig aanraken uitbreiden tot hand vasthouden. Begin desnoods met een pink.

blaadje

Ander voorbeeld.

blaadje

Zitten. U zit naast een Mogelijke Geliefde en helaas kunt u niets meer bedenken om te zeggen. De spanning is te groot. Kussen durft u niet. Hand vasthouden wel, maar hoe? Als volgt. Kijk naar de handen van de ander en glimlach. Zo kondigt u als het ware aan dat u iets aangenaams van plan bent. Nu heeft u twee mogelijkheden, en welke u kiest, hangt af van uw moed op dat moment.
Denkt u 'alles of niets, ik spring', dan heeft u mijn sympathie. En misschien meer dan dat. Neem op voorzichtige wijze de hand van de ander in de uwe. Zoals u een ei oppakt waar misschien een barstje in zit. Behoedzaam. Dan even rusten. Voelen hoe dat voelt. Vervolgens zegt u er iets liefs over. Denk aan: de temperatuur ("Wat heb je heerlijk warme handen"), de textuur van de huid ("Ik wist niet dat handen zo zacht konden zijn...") of een algemene indruk ("Wat fijn om je hand vast te houden").
Het ligt in de verwachting dat de ander wat zegt. Zo kunt u op zachte toon een gesprek beginnen. Dat hoeft nergens over te gaan. 't Gaat erom dat u samen wat geluid maakt, zoals tortelduifjes dat ook doen. Intussen ontdekt u de hand alsof u die voor het eerst zag. Onderzoek iedere vinger, probeer vijftien verschillen tussen de twee handen te ontdekken en kijk voortdurend aandachtig. Alles is even heerlijk, zal blijken. En niets is gek.

blaadje

Maar u kunt ook te bang zijn om uw hand uit te steken. Doe dan maar niets. Ga naar huis en schrijf een ansicht of een brief. Als de ander niets doet, heeft u de keuze tussen een kans op liefde laten lopen... of niet.

blaadje

Nog Hand Vasthouden manier? Goed. De laatste dan.

blaadje

Misschien zit u weer eens samen op de bank televisie te kijken. Officieel heeft u een mooie vriendschap en dat heeft u al heel wat avondjes tv-kijken opgeleverd. Terwijl u naar de buis staarde, verlangde u naar iets anders. Uw Mogelijke Geliefde heeft netzomin als u de programma's gevolgd. Tijd voor iets anders! Toch?
Dichterbij schuiven. Hand traceren. Dan uw hand op die van de Ander leggen. Blijf naar de tv staren, dat doet de persoon naast u op de bank ook. Aldus camoufleert u uw romantische actie. Gaat dit goed, dan kunt u het Hand Vasthouden uitbreiden zoals ik hierboven beschreven heb. Bevriest die ander, stel dan een ander televisieprogramma voor.

blaadje

Leermoment: U heeft het zelf in de hand.

blaadje

Volgende week maandag iets dat nog moeilijker is dan Hand Vasthouden. Dat is het delicate onderwerp van Kussen Geven. Ik zal mij verre houden van kustechnieken, daarvoor gaat u maar naar de huisarts, maar zal u wel enkele cruciale romantische wetenswaardigheden verschaffen. Stel het kussen uit, zou ik zeggen, als dat nog kan. Heeft u niet genoeg te doen met het Hand Vasthouden? Ga niet hardlopen voordat u kunt staan, Liefdescursisten. Wat ik hiermee bedoel begrijpt u op maandag 10 maart, want dan hoort u de finesses van moi,

uw doortastende Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan