De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Droom & Daad
Leidse Liefdescursus

Romantisch Telefoneren (1)

Leiden, maandag 27 januari 2003

Allerliefste Liefdescursisten,

Altijd had uw docente gemeend dat zij, net als operaheldinnen, aan een elegante kwaal als tuberculose zou bezwijken. Nu zit zij bedwelmd door koortsen aan haar tafel. Het is griep, een verbazend banale ziekte. Moi zou moeten rusten, maar kan haar Cursisten niet in de steek laten. Mijn ongerief is immers gering bij het uwe, mijn Liefdescursist, die liefde wil vinden of behouden. Deze week zal ik u onderrichten in de kunst van het romantisch telefoneren.

blaadje

Een kunst, ja. Dat is voor velen onder u een nieuwe gedachte. Men verstuurt met grote regelmaat lelijkheidjes als een SMS-bericht en verwacht op grond daarvan een wezenlijke relatie op te bouwen. Zo werkt een telefoon niet. Die is ingesteld op het transporteren van de menselijke stem en hetgeen die zegt. Wilt u hier even over nadenken? De basisfunctie van de telefoon is: telefoneren. C'est tout.

blaadje

Maar daarmee is nog niet tout gezegd, en zeker niet als het om romantisch telefoneren gaat.

blaadje

Het huiswerk dat ik u bij mijn liefdesles over Ondeugend Flirten opgaf, riep wisselende reacties op. De ene Liefdescursist droomde zich moeiteloos een uurtje Ondeugend Flirten door. Een ander bracht het droomsgewijs niet verder dan blozen en stotteren, wat lief is maar snel went en daarna gaat irriteren.

blaadje

Valkuilen bij het Ondeugend Flirten zijn voor heren: allereerst te dichtbij gaan staan. Menige mannelijke Cursist heeft ondervonden hoeveel vrouwen tegenwoordig een zelfverdedigingscursus volgen. Een vrouw schrikt niet meer, een vrouw slaat. En hard. Heren, voorzichtig aan! Maar wel doortastend blijven. Waar de grens tussen te dichtbij en te veraf ligt, ondekt u door vallen en opstaan. Zo blijft uw leven spannend. Andere fouten die heren vaak maken: grof taalgebruik bezigen in de hoop dat de ander zulks opwindend vindt of, even vervelend, nietszeggende algemeenheden uitspreken zodat niemand meer weet waar 't over gaat.
Damescursisten kunnen in de regel veel beter Ondeugend Flirten. Zij zouden hierin zelfs uitmuntend zijn, als ze konden ophouden met giechelen en alleen datgene beloofden, waarvan ze zeker wisten het na te willen komen.

blaadje

En toch, hoe moeilijk Ondeugend Flirten voor sommigen ook is, het is kinderspel vergeleken met Romantisch Telefoneren.

blaadje

Laat ik eerst een universeel misverstand uit de wereld helpen. Er is niets, dat door zichzelf romantisch is. Een roos is alleen een bloem, kaarsen geven slechts licht en de maan schijnt iedere nacht wel.
Romantiek ontstaat pas als er gevoelens voor een Mogelijke Geliefde aan te pas komen. Verlangen, weemoed en tederheid zijn de drie hoofd-emoties in de romantiek. Angst is het gevolg ervan. Par example. U verlangt ernaar een Mogelijke Geliefde rozen te sturen. Maar u bent bang. Stel dat die ander uw liefdesbloemen weigert? U ziet: eerst verlangen, dan angst.

blaadje

Dit gegeven is nuttig als u Romantisch wenst te Telefoneren.

blaadje

Waar verlangt u naar? Bij welke droombeelden wordt uw hart zacht van tederheid? En wanneer is er die lichte weemoed? (Waarbij ik aanteken, dat deze weemoed zich met name voordoet bij de spiritueel ontwikkelde Liefdescursisten. Begrijpt u dit niet, dan heeft u ook geen weemoedige aandoeningen.)

blaadje

Bon. Het vorige was te moeilijk? Praktische voorbeelden dan maar. Stel... u wilt met die ander uit. Waarheen? Even over nadenken, het kan ter sprake komen. Of... u wenst de Mogelijke Geliefde een huwelijksaanzoek te doen. Moet dat echt per telefoon? Misschien... wilt u... wenst u... Ja, waarom verlangt u eigenlijk Romantisch te Telefoneren?
Anders gezegd: wat is het doel van uw gesprek?

blaadje

Ach, u vindt het a-romantisch zulks te bedenken? Ik zeg, dat het niet anders kan. U neemt initiatief, zorg dan ook dat het ergens toe leidt.

blaadje

Pas als u het doel van uw romantische telefoongesprek heeft bepaald, kunt u de hoorn opnemen. Wat u dan zegt, leg ik u volgende week uit. Eerst gaat u maar eens een tijdje dagdromen over romantische gesprekken aan de telefoon. Wat gaat er zoal mis, gebeuren er romantischtechnische rampen en kan het ook volledig uit de hand lopen? Dat is uw huiswerk. Aanstaande maandag voorbeelden uit het werkelijke leven en bruikbare oplossingen.

blaadje

Leermoment: als u romantisch wilt telefoneren, is het nuttig indien u weet waarom.

blaadje

Genoeg gezegd. Le petit prince Tim miauwt onrustig; hij wil dat ik mij naar het ledikant begeef. Tim heeft gelijk. Ik zal mij zodadelijk overgeven aan de naderende koortsvisioenen. Pas goed op uzelf, Liefdescursisten, het weer is verradelijk. Doe een das om als u naar buiten gaat en ontwijk niezende taxichauffeurs.

blaadje

Aanstaande maandag ben ik er weer, gezonder dan nu, naar ik hoop. Dan vervolg ik mijn les aangaande Romantisch Telefoneren. Veel weet u nog niet. Daarom druk ik u op het hart, ga pas over tot romantische daden als u er eerst over gedagdroomd heeft. Wacht anders tot maandag 3 februari, op de verdere praktijkadviezen van moi,

uw kwijnende Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan