De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Droom & Daad
Leidse Liefdescursus

Leren Dromen

Leiden, maandag 6 januari 2003

Dierbare Liefdescursisten,

Mijn mededeling dat ik de Liefdeslessen weer zou hervatten, heeft enkelen onder u doen wenen van vreugde. Opluchting, preciezer gezegd. Want het was weer stuntelen en brekebenen in de maanden dat ik u in het woud der liefde liet ronddolen. U weet niet hoe u de maanden zonder moi bent doorgekomen. Moi wel: door de zegen Gods. En zal dan nu het geluk voor u aanbreken? Dat hangt ervan af, eerlijk gezegd.

blaadje

Jaar in, jaar uit heb ik u mijn wijsheid gegeven in wekelijkse Liefdeslessen. Velen onder u hebben er hun voordeel mee gedaan en beschikken over een Vaste Geliefde, maar toch is er een stuitend grote groep Liefdescursisten die achter blijft en hun affecties op de goudvis moeten richten. Zij schrijven me eenzaam te zijn. Daarom zal dit Cursusjaar nog meer dan voorheen op het leven van alledag gericht zijn. Dromen van romantiek betekent daden in de praktijk. Compris? U kent mijn dogma: liefde is een werkwoord.

blaadje

Maar eerst komt het dromen.
Moi onderscheidt: dagdromen en nachtdromen.
Beiden zijn nuttig en goed, maar kunnen veel kwaad aanrichten. U dient dus te weten hoe u dromen moet hanteren.

blaadje

Eerst de dagdromen.

blaadje

Cursisten met liefdesverdriet of -verlangens weten het wel: muziek aan, een glas wijn en dan almaar beelden bij elkaar fantaseren waarin steeds die Ene voorkomt. Liefst uren achtereen. Het resultaat? U bent een wrak vol emoties dat nauwelijks meer in staat is tot een gesprek. Zou die Ene nu aan uw voordeur bellen... enfin, kijk eens in de spiegel naar uw hysterische ogen of naar uw bevende mond en het is duidelijk dat de voordeur beter gesloten kan blijven. Weer een Grand Amour gemist. En zo vaak bellen ze tegenwoordig niet meer aan.

blaadje

Nu de nachtdromen.

blaadje

Wie griezelig droomt, heeft een slechte nacht en een beroerde dag. Bij de huisarts vindt u handzame boekjes over gezond slapen. Moi wil daar wat boven stellen. Denk erom: niet voor het slapen gaan langdurig schreien of u vastklampen aan wrokgedachten over een Voormalige Geliefde. Die emoties hebben een echo in uw dromen. Doe dat desnoods in een andere kamer, neem daarna een bad en ga in een staat van zuiverheid te bed.

blaadje

Maar hoe moet het dan wel, dag-en nachtdromen hanteren, zult u vragen. Dat ga ik u uitleggen.

blaadje

't Belangrijkste is dat u een Mogelijke Geliefde voor ogen heeft, met wie u graag een romantische omgang zou beleven. Of die ander al op de hoogte is van uw bestaan en andere details doen er even niet toe. Het gaat nu om u, Liefdescursist, om uw allerinnnerlijkste verlangens. Op wie richten die zich? Pardon! Buiten de Liefdesdocente natuurlijk. Die eh... ander gaat u de komende tijd in uw hart dragen.

blaadje

Voor dagdromen met kwaliteit moet u alleen zijn. Een rustige omgeving, telefoons uit, verwarming aan. Dan fijn op de bank gaan liggen en de ogen sluiten. Nu gaat u zich in geuren en kleuren voorstellen wat u met Die Ander wilt beleven. Denk erom: één gebeurtenis. Iets eenvoudigs. Ga bijvoorbeeld in uw dagdroom samen naar een Grand Café om koffie te drinken. Stel u voor dat toevallig dat ene mooie tafeltje nog vrij is. Ah! Daar is de ober al. Het gesprek tussen met Die Ander loopt vanzelf, u blijkt veel gemeen te hebben en waarin u verschilt, is ook al zo interessant. Nu de dagdroom even doorspoelen. U neemt aangenaam gestemd afscheid van elkaar met een enkele kus op de wang (niet meteen drievoudig zoenen, dat bederft 't zo) en behoeft niet eens een nieuwe afspraak te maken. Zo logisch is het dat u elkander weer zult zien. Einde dagdroom.

blaadje

Het mooie en nuttige van dagdromen als deze is, dat u eraan went om met de Mogelijke Geliefde om te gaan. Zonder dat u in hysterische fantasietjes vervalt, zoals veelal gebeurt in dagdromen zonder bedoeling.

blaadje

Nachtdromen zijn wat moeilijker te besturen. Onmogelijk is het evenwel niet. Gevorderde droomstuurders weten zelfs in hun droom dat zij dromen maar over de technieken om dat te bereiken, hoeft uw het hoofdje niet te breken.
U ligt hopelijk alleen te bed, klaar om van de Mogelijke Geliefde te dromen. U wordt slaperig. Hmhmmhmmm, doet u als vanzelf. Er zijn geen zorgen om morgen meer. Terwijl u langzaam ontspant en wegdoezelt, houdt u het gezicht van de Mogelijke Geliefde bij u. Een mentaal beeld? Neen, een hartsbeeld. En nu komt 't moeilijke: probeer dat beeld mee te nemen tot over de drempel tussen waken en slapen. 't Kan even wat tijd kosten eer u dat kunt, maar dan merkt u het de volgende ochtend meteen aan de rozige herinneringen waarmee u wakker wordt.

blaadje

Leermoment: u heeft dromen nodig voor uw romantisch leven. Hysterische en ongecontroleerde dromen putten u uit. Dromen die u stuurt, brengen u nader tot de Mogelijke Geliefde.

blaadje

D'accord. U kunt gaan dromen. Mijn huiswerk voor u: droom over het aanspreken van de Mogelijke Geliefde. Kijk eens hoe dat gaat in uw dromen. Op maandag 13 januari leer ik u welke daden bij uw dromen horen en hoe u in staat bent die uit te voeren. Iemand aanspreken is heel gemakkelijk, als u maar weet hoe. Denk erom! 't Is sneller maandag dan u denkt, blijf dus bij de les van moi,

Uw dierbare Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan