De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Droom & Daad
Leidse Liefdescursus

Kussen Ontvangen en Geven

Leiden, maandag 31 maart 2003

Allerliefste Liefdescursisten,

Soms zie ik op straat medemensen kussen, op een manier die zo afstotend is, zo vies, dat ik niet begrijp wat zij aan het doen zijn. Vol afgrijzen herken ik dan de handelingen. O, zij kussen. 't Is niet altijd een reclame voor de zaak, Cursisten, om daarnaar te kijken. Ik wend mijn blik vervolgens snel af, maar te laat is het dan wel. De beelden achtervolgen mij zelfs 's nachts en als ik gillend wakker word, zie ik ze nog voor mij. Ach, waarom heeft moi toch zo'n delicate natuur?

blaadje

Die vraag stel ik niet zomaar.

blaadje

Het is tegenwoordig aan de orde van de dag om lichamelijke uitingen van genegenheid of liefde overal te zien. Liefde is mooi, maar zij dient fatsoenlijk te blijven. Dat wil in ieder geval zeggen: met respect behandeld. Een kus is een te hoogstaand fenomeen om op iedere ordinaire straathoek te moeten aanschouwen. Enige afzondering doet de romantische kus goed. En argeloze omstanders ook.

blaadje

Ik zal mij niet verliezen in het geven van technische aanwijzingen; mijn liefdeslessen bestrijken immers het terrein van de romantiek en dat verhoudt zich slecht met hartstocht. Romantiek immers duidt op verlangen, terwijl hartstocht... enfin, een uitleg zal ik de argelozen besparen, de anderen weten waar ik op doel.

blaadje

Waar het bij de romantische kus om gaat, is evenwicht tussen u en de ander. Iemand opeens gaan kussen omdat u overstelpt wordt door zinnelijkheid, is onwenselijk. Het leidt in de regel tot agressie. Ook geëmancipeerde dames moeten hier rekening mee houden; steeds meer heren zijn op hun beurt dusdanig geëmancipeerd dat zij ook vrouwen slaan. Dat kan hard aankomen.

blaadje

Peil dus de kusbereidheid van uw Mogelijke Geliefde. Om uzelf, maar allereerst om die ander. U dient bij elkaar onder kusafstand te staan. Merkt u dat u voortdurend een stapje naar voren zet, dan kan het zijn dat de ander datzelfde stapje terug zet. Kus dan maar niet.
De mate waarin oogcontact bestaat, is ook een aanwijzing. Dan bedoel ik natuurlijk oog-op-mond-contact, idealiter samengaand met verwarrende stiltes. Dit is het teken bij uitstek dat de ander aan kussen denkt. Tenzij u in de mondhoeken iets boeiends heeft, zoals spinazie of wratjes. Blijf alert op het onderscheid tussen nieuwsgierigheid en interesse.

blaadje

Eén van u beiden zal moeten beginnen. Wacht niet altijd op de ander; ook een magisch moment gaat voorbij.

blaadje

Nu het kussen zelf. Er zijn helden die menen meteen een proeve van uithoudingsvermogen te moeten geven. Zij demonsteren hoe lang ze zonder zuurstof kunnen. Toe, gaan dan liever snorkelen. Als u kust, is het wenselijk en redelijk om af en toe een adempauze te nemen, en die ook aan uw Geliefde te gunnen. Beiden houdt u het zo langer uit. In de pauzes kunt u wat murmelen, dat is altijd goed.

blaadje

Vroeger of later houdt het kussen op. Als u begint, denkt u er niet aan, maar toch dient de impuls om te stoppen zich opeens aan. Niet het hoofd terugrukken en met uw overdagstem vragen naar de tijd, hoor. Gewoon, langzaam minder kussen tot ophouden logisch is. Blijf dan nog even onder elkaars kusbereik, wie weet volgt er een na-kus. Dat mag men niemand ontzeggen. U kunt nu een beetje gaan converseren. Alleen over aangename zaken, dat spreekt. Dit is een goed moment om welgemeende complimenten te geven. Korte zinnen. Geen uitvoerige verklaringen. U wilt samen zijn, en geen eenpersoons-publiek scheppen, toch?

blaadje

Zegt men iets over de kus? Niet altijd. Ga geen kustechnieken vergelijken met die van vorige Geliefden. Dus ook niet: "Jij kust het beste van iedereen die ik ken." Zoiets geeft een onprettige indruk. Met terugwerkende kracht vermoedt de ander aan een Consumententest te hebben deelgenomen. Het moedigt niet aan tot verdere intimiteiten, mocht u zulks nog denken.
Beter is het blij te zeggen hoe heerlijk die ander kust. Geen fysieke details, een algemene opmerking volstaat. Vermijd een al te grote verrassing te tonen. Dat mag vleiend lijken (u wist niet dat zulk goddelijk kussen bestond op aarde) maar het komt ellendig over (kennelijk zag u die ander als iemand met nul kusvermogen).

blaadje

Leermoment: ook kussen is een daad van wellevendheid.

blaadje

Volgende week maandag is het alweer april. Hooglente. De laatste weken heeft u onder invloed van dartele lammetjes en zoete voorjaarsbloempjes heel wat stappen voorwaarts op het liefdespad gezet. Helaas leverde dat nogal wat brokken op. Arme Liefdesbeestjes! In mijn Liefdesles van maandag 7 april zal ik me richten op het herstellen van gemiste kansen, althans, u krijgt de finesses daarvan uitgelegd door moi,

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

Vilan