Les 16: Wie slaapt waar?

Leiden, Maandag 11 April 2016

Lieve Liefdescursisten,

Bij nader inzien behandel ik deze week een urgenter onderwerp dat dat van de huishoudelijke slaapgewoonten. Dat kan ik kort samenvatten: degene die de meeste zorg nodig heeft, ontvangt de meeste zorg. De dieren gaan dus voor. Nu, alweer een kwestie opgelost. Wie zich niet kan schikken, die schikt zich niet en veroorzaakt wegens verdere afwezigheid verder geen problemen meer. Is alles zo eenvoudig?

Met gezond verstand en een scherp observatievermogen verdwijnen de helft van de problemen. Een kwart vervaagt in de loop der tijd. De rest kunt u aan mij voorleggen. Vorige week besprak ik de romantische karaktertest die schuilt achter een zogenaamd onschuldig bezoekje aan de kinderboerderij. Krijgt u voor zoiets een uitnodiging, lees dan eerst die les, zou ik zeggen. Een gewaarschuwd mensch telt voor twee.

Er zijn evenwel in Nederland ook steden en dorpen waar geen kinderboerderij te bekennen is. Dan blijft u een andere mogelijkheid open, en dat is die van het gezamenlijk wandelen.

Daar moet u van houden, dat doelloze gesjok door de straten. Zelf verdraag ik het niet, maar een onsje bonbons kopen in een chocolaterie drie wijken verderop, dat maakt het wandelen weer zinvol. Een doel, dat verleent zin en betekenis. Dit terzijde.

U wandelt dus. En dan let u op. Wil de aanstaande Geliefde met elk hondje en iedere kat knuffelen en praten? Interessant. Het kan duiden op een karakter dat eerder een allemansvriend is dan dat van de toegewijde monogame liefde. Of er is sprake van een chronisch aandachtstekort. Mogelijk is er ook een demonstratie gaande van een brede variatie in knuffeltechnieken. In dat laatste geval kunt u het beste zeer aandachtig opletten.
Stelt u zich eens voor dat het zo blijft. Het betekent een blijvende vertraging in de prozaische dingen des levens, zoals daar zijn het supermarktbezoek en het halen en brengen van eventuele kinderen naar een eventuele school. Daar moet u tegen kunnen. Zelf ben ik meer van de klok.

Het tegenovergestelde kan ook voorkomen. De aanstaande Geliefde heeft geen oog voor het liefste poezengezichtje dat aarzelend miauwend wordt opgeheven. Hiervoor is nauwelijks een excuus mogelijk. Zelfs wanneer uw gezelschap geheel verblind is door liefde en zenuwen vanwege uw aanwezigheid, dan nog moet er een basis compassie aanwezig zijn en blijven. Zo niet, dan heeft u te maken met een obsessieve persoonlijkheid, en is een geval dat grenzen aan de psychopatische persoonlijkheid. Daar moet u zin in hebben.

Tussen deze twee uitersten ligt de Gulden Middenweg. Tijdens de wandeling bemerkt u dat de Aanstaande Geliefde de dieren op straat opmerkt en vriendelijk groet. U signaleert enige behoedzaamheid in het aanraken, want ja, daar is niet iedere persoon van gediend en een dier, dat is ook een persoon.
Over sommige dieren wil uw gezelschap met u van gedachten wisselen. U hoort details over de fraaie vacht of zorgen over de voedselsituatie. Dat zijn fijne gesprekjes. U spreekt immers met iemand die zorg en aandacht voor de omgeving heeft. Goede eigenschappen, die gekoesterd mogen worden.

Tot nu toe heb ik u vooral aanwijzingen gegeven over de nadere studie van de Mogelijke Geliefde, met enkele aanvullende lessen voor andere situaties. Ik neem aan, dat u daarmee uw voordeel hebt gedaan. Voor een aantal Cursisten betekent dat een bloeiende Liefde, met wie zij graag zouden willen samenwonen. Is dat verstandig? Hoe moet het met de huisdieren? Hoe moet u het aanpakken, wil zoiets goed gaan? U hoort het volgende week maandag van

Uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

de vorige lessen van dit cursusjaar

M

Hoe was het ook alweer? Inderdaad. Wie wat bewaart, die heeft wat. Er zijn voorgaande cursusjaren van de Leidse Liefdescursus. Verkeert u in staat van wanhoop, weet u helemaal niet meer of u aantrekkelijk bent en of er ooit iemand van u zal gaan houden, begin dan bij de Opfriscursus. Staat he-le-maal onderaan. U kunt mij ook mailen in geval van romantische nood. Mijn damesschouder is breed genoeg om tegen te leunen. Archief: de vorige jaargangen.

Vorige week niet aan toegekomen? Geen tijd gehad door een afspraak met de dierenarts? Lees de vorige lessen van deze jaargang eens door. Iedere week staat hier een lijstje van de vorige lessen:

herscholing

V

TTien jaar geleden beantwoorde ik in de cursusreeks Liefdeswetten vele vragen. Een daarvan houdt de gemoederen nog steeds bezig. Past er op elk potje een dekseltje oftewel is er iemand voor iedereen? Leest u eens:

Daarmee is meteen de vraag gesteld of er werkelijk op elk potje een dekseltje past en andersom. Zijn er ook losse dekseltjes of potjes, en komen die dan in de universele schervenbak?
Ik kan u geruststellen. Er is liefde genoeg voor iedereen. Nu ik dit heb medegedeeld, springen halve klassen schoolmeisjes blij op, want zij begeren allen de leukste jongen, de prins van de school. De schooljongens richten in hetzelfde moment hun ogen naar dat ene meisje. Op kantoren en universiteiten gebeurt hetzelfde.

Ik zei het al: liefdeswetten. Die verjaren niet.De gehele les staat hier. En u weet: het Liefdesarchief is gratis toegankelijk, geen registratie. Niemand ziet dat u alles steeds opnieuw moet lezen.

contact

Wilt u meer weten, heeft u dringende vragen of wenst u een intensieve begeleiding die buiten de gratis digitale bijstand gaat? Dat kan.

U kunt mij mailen via het formulier. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Sinds jaar en dag schrijf ik over liefde en romantiek. Inderdaad, twee verschillende zaken. Als u dat niet meteen inziet, adviseer ik u de Liefdescursus te volgen. Begin bij het begin en duik het archief in. Blijven opletten, hoor.
Hier ben ik ook te vinden:
  • blog
  • Twitter
  • TouTube
  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn
website hit counters