De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Bijles

Op het afspraakje

Leiden, maandag 7 februari 2005

Lieve Liefdescursisten,

Menigeen heeft eindeloze strandwandelingen gemaakt, en gesproken over de maan en de zon, en de frappante wisselwerking tussen eb en vloed, en kwam toch ellendig thuis. Met zand tussen de tenen, die daar erg ongelukkig van werden. De Beoogde Geliefde die naast u voortliep, zat intussen ook thuis, zich afvragend waartoe al die informatie over de natuur toch had moeten leiden.

roos

Tot toenadering, naturellement. Maar zie dat eens te bewerkstellingen op een zich eindeloos uitstrekkend strand.

Ja, het is een treurig beeld, dat geef ik toe. Stranden zijn er om gefotografeerd te worden. Of om te asfalteren, zodat er tenminste een fatsoenlijk looppad is. Ik zou best bereid zijn voor dat goede doel wat geld te doneren.

Voordat ik uitleg hoe een romantisch afspraakje werkelijk romantisch te maken, eerst iets anders. Valentijnsdag nadert. Tijd voor actie.

roos

Inderdaad, dat moet. Inmiddels is Valentijnsdag zo indringend aanwezig dat er geen negeren meer aan is. Denk aan Kerstmis: er "niet aan doen" is onmogelijk. De dagen komen toch. Zo ook Valentijnsdag. Het nadert. Maar pas volgende week maandag, dus u heeft nog enkele dagen om iets te doen.

U als Liefdescursisten heeft ofwel een Mogelijke Geliefde die zij aan hun zijde wensen, ofwel een Bestaande Geliefde die op die plaats moet blijven. De Valentijnskaart schept in het ene geval een kans en voorkomt in het andere een crisis.

Indien u even ophoudt met klagen over de commercie, kunt u zich verheugen over dat wondermooie: een dag geheel aan liefde gewijd! Romantiek, hartsverlangens, passie, alles mag opeens op die dag, en dat in ons koude koopmansland waar gewoon doen al gek genoeg is. Leve de liefde! En daar gaat u dus naar handelen, want Cursisten, liefde is een werkwoord.

roos

De afgelopen jaren gaf uw Liefdesdocente al regelmatig uiteenzettingen over de precaire kwestie van de Valentijnskaart. Leest u even wat ik er vorig jaar over schreef. Dan weet u wat u te doen staat. In het kort:

Ten eerste: koop een Valentijnskaart met een romantische voorstelling.
Want: u wenst romantiek. Wilt u rode beren in uw leven, stuur dan een kaart met rode beren
Ten tweede: gebruik een vulpen, schrijf enkele zinnen, onderteken met uw initialen.
Want: u wenst een goede indruk te maken. Wilt u fabrieksliefde, zend dan een ansicht met voorbedrukte tekst.
Ten derde: wacht en zwijg.
Want: u wenst een geschenk te geven. Als dat niet welkom is, dient er tactvol over gezwegen te worden.


roos

Bon. Dat als praktisch-romantisch liefdesadvies voor maandag. Denkt u er wel aan de kaart op tijd te posten? En voldoende gefrankeerd?

roos

Nu verder over het romantische afspraakje. Au fond is het heel eenvoudig: romantiek ontstaat door twee elementen. Ten eerste: uw verlangens. Ten tweede: door uw handelen.

Onderzoek uw verlangens. Anders gezegd: met welke bedoeling maakte u dat afspraakje? Of zei u "Ja"? Misschien om dichter bij die ander te zijn, om de hand vast te houden, om uw liefde te verklaren, om samen te dromen over een eeuwigdurende toekomst? Wat wilt u eigenlijk?

Dan uw handelen.Verlegenheid, angst, een verkeerd zelfbeeld, juist als het er werkelijk om gaat, krijgt u opeens overal last van. Daar kunt u zich natuurlijk niet door laten tegenhouden. Wat wilt u? Naar huis en onder het bed gaat liggen. Wat doet u? U handelt!

roos

Het Leermoment is beklemmend omdat het zo verschrikkelijk waar is: verlangen moet tot actie leiden.

roos

U verlangt dichter bij de Mogelijke Geliefde te lopen. Verklein dan langzaam de afstand tussen u beiden. Glimlach af en toe geruststellend. Blijf praten, bij voorkeur over nietszeggende onderwerpen, zodat alle aandacht naar de fysieke toenadering gaat. U ziet hoe de techniek van de dubbele agenda werkt? Het een en het ander doen. Voelt de Mogelijke Geliefde zich ongemakkelijk door uw toenadering, dan spreekt u quasi-ontspannen door en vergroot de afstand weer. Niets aan de hand.

Ander voorbeeld. U wenst de liefde te verklaren. De woorden liggen op uw lippen. Maar wacht nog even. Breng het gesprek eerst eens op het fenomeen liefde en verliefdheid. Zo in het algemeen. Vertel bijvoorbeeld hoe gelukkig verliefd uw broer, zuster, tante of neef tegenwoordig is, en vraag dan of de Mogelijke Geliefde gelooft in liefde voor altijd. Daarna wisselt u uit wat nu iemand aantrekkelijk maakt. Ziehier de techniek van dubbele agenda: het gaat ergens over, maar toch over iets anders.

roos

U heeft weer veel bijgeleerd, deze week, indien u tenminste goed heeft opgelet. Aanstaande maandag is het Valentijnsdag. Dan neem ik u aan de hand en leg u uit wat te doen ingeval u een Valentijnskaart ontving en wat te doen als de brievenbus leeg blijft. Ik zeg alvast dit: in geen geval meteen naar de telefoon grijpen! Op maandag 14 februari hoort u waarom van moi,

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit