De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Bijles

Omgaan Met Afwijzingen

Leiden, maandag 13 juni 2005

Lieve Liefdescursisten,

Ze zeiden: je moet gewoon jezelf zijn, dan komt alles vanzelf goed. Na veel denken en voelen, consulten bij de huisarts en de therapeut, bent u zichzelf geworden om die te blijven. 't Is duur genoeg geweest tenslotte, al die sessies. En nu bent u eindelijk uzelf, en wat gebeurt er?

roos

Weinig.

Of niets.

U schrijft iemand aan, die niet terugmailt.

Nadat u een antwoordapparaar insprak, blijft het verwachte telefoontje uit.

U wacht nog steeds tot u een geschikt dag en uur hoort waarop het die ander dan wèl schikt.

Of de afspraak wordt op het laatste moment afgezegd.

roos

Omgaan met afwijzingen valt te leren. In deze liefdesles zal ik me concentreren op het relatief kleine afwijzingsleed.

roos

Neemt u eens een afwijzing in gedachten die u in het recente verleden pijn heeft gedaan. Indien u alles al heeft verdrongen - sommigen kunnen dat zeer snel - dan speelt u even het wat-als spel met de realiteit van morgen. Wat als X opeens Y tegen u zei? Wat als Y opeens Z mededeelde? Zoek iets waarbij uw hart samenknijpt van mogelijke pijn. Even doorzoeken, er is altijd wel iets te vinden dat u ongelukkig zou kunnen maken.

roos

Bon. Nu heeft u een afwijzing voor ogen. Ik breng deze terug tot de essentie.

roos

De ander zei of deed X. Deze afwijzing deed u pijn.

roos

Velen denken de pijn weg te maken door boos te worden op de ander. Werkt dat? Neen. Want u voegt een extra emotie aan de pijn van de afwijzing toe.

roos

Beter is het om naar uzelf te kijken. Wat was er in u dat door de afwijzing geraakt werd? Welke gevoelige snaar trilde in u?

Ja, dat moet. Want als er een auto over uw voet rijdt, dan gaat de pijn over door de voet te behandelen. Niet door de auto naar de sloper te sturen. De pijn is in u, en dus kijkt u naar uzelve.

roos

Het zelfonderzoek is de beslissende fase in het omgaan met afwijzingen. Indien u buitenproportioneel moet huilen elke keer als een afspraak wordt verzet, dan is het nuttig te onderzoeken wanneer zulks voor het eerst gebeurde, en wat de pijnlijkste keer was. Belde u daarna nog terug? Of durfde u dat niet meer en wrokt u sindsdien? Gaat het eigenlijk om erbij willen horen en kan dat misschien ook op andere manieren? Jazeker, de ene vraag roept de andere op. En uiteindelijk komen de antwoorden.

roos

Het Leermoment van deze week is dit: de pijn van een afwizjing zit in uzelf, onderzoek en genees dus uzelf.

roos

Volgende week, Liefdescursisten, kunt u wat ik u vandaag uitlegde, in de praktijk brengen. Dan zal moi voor dit seizoen afscheid van u nemen. U kunt dit beschouwen als een afwijzing, indien u de pijn nodig hebt. Ook kunt u deze les reperteren alsook de andere lessen in het Liefdesarchief, dus er is voldoende stof, zou ik denken. Tot maandag 19 juni, als u de laatste les van dit seizoen ontvangt van moi,

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit