De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Bijles

Ben ik verliefd?

Leiden, maandag 14 maart 2005

Mijn lieve Liefdescursisten,

Velen van u hebben gesmacht naar de les die u deze week zult ontvangen. Want u voelt zo veel, en denkt en doet soms zulke gekke dingen, dat u er geen wijs meer uit kunt worden, en almaar komt die ene in uw gevoelens voor. U weet niet meer wat u moet denken.

Moi gelukkig wel. Daarom zal zij aan u uitleggen, hoe u kunt ontdekken of u verliefd bent. Het is eenvoudig, au fond.

roos

Men neme één druppel vermiljoen. Voor de visueel uitgedaagden onder ons: dat is rood, hartsrood.

Dat vermiljoen drupt u in een glas water. Zie, het water verkleurt even. Daarna nog een druppel. Weer een. Met elke volgende druppel is het water anders van kleur, het is een nieuw soort water en toch zichzelf.

Zo is het met verliefdheid. U bent die u was, en toch een ander. U heeft vermiljoen in het bloed. De aanblik van die ene, de stem, de aanraking, herinneringen, toekomstdromen, angsten, boosheden, wanhoop en verlangen, alles is vermiljoen in u, alles maakt u verliefd.

roos

Dit is wederom wonderschoon gezegd, zo waar ook, en daarom een reden te meer om enkele praktische voorbeelden te geven.opdat u zeker weet het te begrijpen.

roos

U bent verliefd wanneer u steeds aan iemand denkt, wanneer die ander u uit evenwicht brengt, wanneer u lichamelijk reageert bij een aanblik, gedachte of gevoel. Onhandigheid, stotteren, ongewone uitspraken doen, spanniningen die tot hoofdpijn kunnen leiden, verlies of toename van eetlust, slaapstoornissen, huiduitslag, hallucinaties of blozen, dit zijn slechts enkele symptomen.

Maakt u eens een lijstje, op een kladblaadje, dan zult u begrijpen dat u heus geen griep heeft.

roos

Uw Liefdesdocente is zelden verliefd, en haar maman is er dankbaar voor gezien de symptomen van heur dochter. Ik kan geuren zien, kleuren ruiken, dimensies in-en uitstappen en fortuinen spenderen aan futiliteiten als schoenen en lingerie. Aan de hemel schijnt de zon, en als ik mijn gezicht ophef naar die warmte, zie ik zijn gezicht.

Daarentegen spaar ik veel geld uit aan dagelijks voedsel, omdat moi dat dan niet meer eet. Moi droomt dan vooral. En verlangt. En houdt stand. Malgré tout.

roos

Het Leermoment van deze week is poëtisch: verliefdheid is vermiljoen. Indien u dit niet begriipt, dient u het bovenstaande nog eens door te lezen.

roos

De Liefdesles van volgende week volgt naturellement logisch op deze. U heeft geconstateerd dat u verliefd bent. Wat nu? Ja, dat is de vraag. Het antwoord verneemt u op maandag 21 maart van moi,

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit