De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Bijles

Wees gerust!

Leiden, Oudejaarsavond 2004

Lieve Liefdeskneuzen,

Eindelijk ben ik er weer! Moi heeft zich genoegzaam laten bidden en smeken voordat zij bereid was de leskamer weer te betreden. Het is hard nodig, dat was inmiddels meer dan duidelijk geworden.

roos

Gedurende mijn afwezigheid hebben velen van u het Liefdesarchief bezocht, waarin alle jaargangen Liefdescursus liggen opgeslagen. Die blijven, hoor!
Zeker nu de ongelukkige zich heeft gemeld, die het aantal Liefdescursisten op het half miljoen bracht. De naam van deze persoon zal ik kiesheidshalve verzwijgen.

roos

Dit verbijsterend hoge aantal Liefdescuristen en mijn grote stapel liggende e-correspondentie hebben me tot een besluit gebracht.

roos

Ik ga met u terug naar de basis van de romantische omgangsvormen. U krijgt bijles. Over aantrekkingskracht, initiatief nemen, romantische geschenken, contact uitbreiden en vele belangrijke zaken meer.

roos

Cursisten! Blijf kneus of ontvang bijles. U mag kiezen.

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

sluit