De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
Overzicht: Alleen! Altijd Alleen!
De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden

Alleen! Altijd alleen!

Les 20: Eenzaam met uw tweedjes

Leiden, maandag 28 april 2014

Lieve Liefdescursisten,

De Liefdescursus is weer van start gegaan. Wilt u af en toe een berichtje ontvangen? Meldt u dan aan. U ontvangt het eBoek Eerste Hulp bij Liefdesverdriet.

Werkelijk, u dacht dat met deze romance de eenzame uurtjes tot het verleden behoorde. Maar ze zijn er nog steeds, alleen dan erger. Naast iemand zitten of lopen die u niet wezenlijk begrijpt, met wie u nauwelijks een toekomst ziet of die op hetzelfde moment waarin u bij de film bijna moet huilen, knalhard begint te lachen. Geen contact en veel verwachtingen, dat is de rekensom waardoor eenzaam met uw tweedjes zo'n pijn doet.

Wat nu? Twee opties zijn er. Of wel u houdt op met verwachtingen koesteren, ofwel u doet iets aan de mate van contact.

tussen

Eerst maar even over die verwachtingen, dan hebben we dat tenminste gehad. In het simpelste zelfhulpboek kunt u lezen dat het beter is om geen verwachtingen te koesteren. Ooit heb ik dat ook gedacht.

Het leek me ideaal om de ander zo onbevangen tegemoet te treden, als een lammetje in de wei. Dat blije in het dartelen wilde ik mij eigen maken. Zo helemaal in het moment leven, zoals een lammetje dat ook doet.

Dat ging niet lang goed. Ik oefende dat met H., die mijn houding ideaal vond. Terwijl andere dames hem nogal eens aangesproken hadden op bellen als hij had toegezegd te bellen, had hij van mij hoegenaamd geen last. Dus hij belde nooit. Hij kwam gerust om half elf 's avonds langs. Mijn verjaardag kon hij niet onthouden. En omdat ik van mezelf niets mocht verwachten, had ik mezelf ook verboden ongelukkig te worden van 's mans gedrag. Toen kwam het moment dat H. me niet meer leuk genoeg vond. In het begin was ik zo anders geweest, zei hij nog.

Een leerzame ervaring. Een mens heeft altijd verwachtingen, omdat wij geen lammetjes zijn. Wij zijn denkende en voelende wezens, die wat willen of niet. De kunst is dus, ten eerste de verwachtingen redelijk te houden en ten tweede die duidelijk aan de ander over te brengen. Op basis van de resultaten gaat u geen ruzie maken, maar beslissen of verder contact zinvol is.

tussen

Daarmee is punt twee in beeld: de mate van contact. Hoe minder contact, hoe meer eenzaamheid. Hoe meer contact, hoe groter de kans op geluk. Contact wil zeggen: dat de Geliefde begrijpt wat u voelt. denkt en zegt. Daarin heeft u net zo goed een aandeel als uw Geliefde. Stel, die Geliefde spreekt alleen Frans. Dan moet u daar geen Duits tegen spreken .Stel, de Geliefde is nogal wiskundig ingesteld. Dan verwerkt u rekenkundige modelletjes in uw uitleg over de verwachtingen. Of de Geliefde is visueel, dan bereikt u veel met beeldspraak. Dit vraagt van u verdieping in de manier waarop uw Geliefde informatie verwerkt.

Aan u mag het niet liggen, bedoel ik.

tussen

Wanneer u zeker weet, dat u alles aan contact en verwachtingen heeft gedaan, dan kunt u niet meer doen. Wat wel? Afwachten. Elke verandering heeft een andere verandering tot gevolg. Misschien zal uw Geliefde een tijdje opstandig worden. Of naar gaan doen, in de hoop dat u terug veranderd. Nu komt het aan op volhouden. Dan blijkt vanzelf wat wijsheid is. Ofwel u knapt af op de ander, wegens gebrek aan inzet. Ofwel alles komt weer goed of het wordt beter dan ooit, en dagelijks zingen de violen.

Afwachten, dus. Maar niet eindeloos. Een week is te kort, een jaar te lang. Binnen een maand moet u het begin van veranderingen ervaren: het verminderen van de eenzaamheid.

tussen

Maar wanneer de eenzaamheid met uw tweedjes toeneemt of hetzelfde blijft, dan raad ik u dringend aan om een Levensplan B te maken. Weggaan kan te moeilijk zijn. Daarvoor heeft u dus het Levensplan B. Daarin staat wat u met uw leven gaat doen, zonder een relatie of ondanks de aanwezigheid van een goede relatie. Misschien wilt u wel Latijn studeren. Of salsa leren dansen. Daar begint u dan mee, waar het maar kan. Anders gezegd, u zoekt nieuwe bronnen van vreugde. Daar kan een mens nooit genoeg van hebben, en mijn Liefdescursisten zeker niet.

tussen

Volgende week behandel ik een precair onderwerp en dat is afscheid nemen. Hoe doet men dat, weggaan zonder valse beloften of lange huilbuien waarvan u later toch weer spijt krijgt? Dat leg ik u aanstaande maandag uit, aan de hand van een eenvoudig drie stappen plan,

uw Liefdesdocente,

Vilan van de Loo

PS Wilt u mij volgen op Twitter? Kan ook: klik hier

Vilan van de Loo