De Leidse Liefdescursus voor Gevorderden
overzicht: Lexicon der Liefde
 
 
A van... Angst
B van... Bed
C van... Chocolade
D van... Dagdromen
E van... Ego
F van... Familie
G van... Glamour
H van... Hart
I van... Initiatief
J van... Jaloezie
K van... Kus
L van... Lach
M van... Missen
N van... Naakt
O van... Oud
P van... Privacy
Q van... Quiz
R van... Ring
S van... Schaamte
T van... Techniek
U van... Ultimatum
V van... Valentijn
W van... Wij
X van... Xenofoob
Y van... Yuppie-liefde
Z van... Zodiac
Lexicon der Liefde

Z van... Zodiac

Leiden, maandag 6 maart 2000

Mijn lieve Liefdescursisten,

"Ik zal bemoediging zijn voor de bangen", schreef de dichteres, en dat was een even hovaardig als sympathiek voornemen. Ik herken mijzelf hierin, want heeft moi u allen niet door het hele Lexicon der Liefde geloodsd? Geloof mij, dat was een taak zo mooi en toch zo zwaar, dat ik mij vaak afvroeg wie ik was dit te mogen doen. Maar enfin. Het is gedaan. De meesten van u hebben met mij de Z gehaald en kunnen nu met eigen kracht op hun liefdespad verder reizen. Bon voyage! Blijft er nog een klein groepje Cursisten over, tot wie ik mij nu richt.

tussen

Een aantal van u vond mijn proza erg ingewikkeld en puzzelde wekelijks vele uren op de eenvoudige handreikingen die ik gaf. Sommigen kregen al klamme handen bij de gedachte zelf in actie te moeten komen. Enkelen die tesamen een curieus restgroepje vormden van romantici, zwevers en eh... anderen vonden mijn adviezen verachtelijk. Want, zo schreven zij mij overtuigd, alles wat moet zijn, zal zijn. Zulks staat immers in de sterren geschreven.

tussen

Eerlijk gezegd, denk ik bij het woord sterren eerder aan mensen als Woody Allen.

tussen

Nou, wij weten hoe het daarmee is afgelopen...

tussen

Maar goed. Ik moet serieus blijven, ook al heb ik de lente in het hoofd.

tussen

Heus, ik gun een ieder een fijne levensovertuiging, zelfs en ook als die niet geheel de mijne is. De Zodiac heb ik vaak bestudeerd, maar nooit echt kunnen doorgronden. Misschien ligt het daaraan, dat ik er niet mijn bestaan van laat afhangen. Misschien ook niet. Echt een nuchter type ben ik niet; anders was mij immers veel levensleed bespaard gebleven. Ik mag dus geen systemen hekelen die mij wat al te wonderlijk toelijken. Maar toch.

tussen

Soms kan ik mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat het bestaan en de werking van de Zodiac voor een enkele Cursist een eeuwige legitimatie is van het bestaan. In dit idee wordt de romantische liefde vanzelf bezorgd en daarvoor hoeft men dus geen vinger zelf uit te steken. U begrijpt dat dit haaks staat op mijn overtuigingen. Geef mij maar de methodiek van de Supremes die al vroeg zongen: "No matter what sign you are, you are going to be mine, you are". Mooi rijm, overigens.

tussen

Mais... Helemaal mij eraan onttrekken dat er een je ne sais quoi in de Zodiac schuilt, kan ik niet. Daarom heb ik besloten mijn zomerreces door te brengen onder de mooiste sterrenhemels van Europa. Frankrijk lokt, comme toujours, Italië en zelfs Spanje trekt mij tegenwoordig aan. Ah! Nachtelijke sterrenhemels flonkeren mij straks toe, en een warme stem fluistert in mijn oor alles wat ik weten wil over kleine en grote Beren en over Schorpioenen die zich weer laten zien...

tussen

Na mijn omzwervingen ontmoeten wij elkaar in het najaar weer. Gedraagt u zich intussen. Doe alles wat ik zou doen. Volg uw hart. Neem risico. En durf te leven.

Au revoir!

Uw weergaloze Liefdesdocente,

Vilan van de Loo